Translation

RID_STR_COLUMN
English pKEQb Abbreviation for 'column'
Context English Basque Actions
RID_STR_SEARCHFROMSTART Search to last module complete. Continue at first module? Azken moduluraino bilatu da. Lehen modulutik aurrera jarraitu nahi duzu?
RID_STR_SEARCHREPLACES Search key replaced XX times Bilatutako gakoa XX aldiz ordeztu da
RID_STR_COULDNTREAD The file could not be read Fitxategia ezin izan da irakurri
RID_STR_COULDNTWRITE The file could not be saved Fitxategia ezin izan da gorde
RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB The name of the default library cannot be changed. Liburutegi lehenetsiaren izena ezin da aldatu.
RID_STR_GENERATESOURCE Generating source Iturburua sortzen
RID_STR_FILENAME File name: Fitxategi-izena:
RID_STR_APPENDLIBS Import Libraries Inportatu liburutegiak
RID_STR_QUERYDELMACRO Do you want to delete the macro XX? XX makroa ezabatzea nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELDIALOG Do you want to delete the XX dialog? XX elkarrizketa-koadroa ezabatu nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELLIB Do you want to delete the XX library? XX liburutegia ezabatu nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELLIBREF Do you want to delete the reference to the XX library? XX liburutegirako erreferentzia ezabatu nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELMODULE Do you want to delete the XX module? XX modulua ezabatu nahi duzu?
RID_STR_BASIC BASIC BASIC
RID_STR_LINE Ln Lerr
RID_STR_COLUMN Col Zut
RID_STR_CANNOTCLOSE The window cannot be closed while BASIC is running. Leihoa ezin da itxi BASIC exekutatzen ari den bitartean.
RID_STR_REPLACESTDLIB The default library cannot be replaced. Liburutegi lehenetsia ezin da ordeztu.
RID_STR_REFNOTPOSSIBLE Reference to 'XX' not possible. Ezin da 'XX'erako erreferentzia egin.
RID_STR_WATCHNAME Watch Ikuskatzailea
RID_STR_STACKNAME Call Stack Komando-pila
RID_STR_STDDIALOGNAME Dialog Elkarrizketa-koadroa
RID_STR_NEWLIB New Library Liburutegi berria
RID_STR_NEWMOD New Module Modulu berria
RID_STR_NEWDLG New Dialog Elkarrizketa berria
RID_STR_ALL All Denak
RID_STR_PAGE Page Orrialdea
RID_STR_WILLSTOPPRG You will have to restart the program after this edit.
Continue?
Programa berrabiarazi beharko duzu edizio honen ondoren.
Jarraitu?
RID_STR_SEARCHALLMODULES Do you want to replace the text in all active modules? Modulu aktibo guztietako testua ordeztu nahi duzu?
RID_STR_REMOVEWATCH Watch: Ikuskapena:
RID_STR_STACK Calls: Deiak:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
The following string has the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI - master/svx/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_COLUMN
Source string description
pKEQb Abbreviation for 'column'
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:59
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
eu/basctl/messages.po, string 33