Translation

RID_STR_BASIC
English Ctsr7
Context English Basque Actions
RID_STR_CANNOTRUNMACRO For security reasons, you cannot run this macro.

For more information, check the security settings.
Segurtasun-arrazoiak direla eta, ezin duzu makro hau exekutatu.

Informazio gehiagorako, begiratu segurtasun-ezarpenak.
RID_STR_SEARCHNOTFOUND Search key not found Bilatutako gakoa ez da aurkitu
RID_STR_SEARCHFROMSTART Search to last module complete. Continue at first module? Azken moduluraino bilatu da. Lehen modulutik aurrera jarraitu nahi duzu?
RID_STR_SEARCHREPLACES Search key replaced XX times Bilatutako gakoa XX aldiz ordeztu da
RID_STR_COULDNTREAD The file could not be read Fitxategia ezin izan da irakurri
RID_STR_COULDNTWRITE The file could not be saved Fitxategia ezin izan da gorde
RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB The name of the default library cannot be changed. Liburutegi lehenetsiaren izena ezin da aldatu.
RID_STR_GENERATESOURCE Generating source Iturburua sortzen
RID_STR_FILENAME File name: Fitxategi-izena:
RID_STR_APPENDLIBS Import Libraries Inportatu liburutegiak
RID_STR_QUERYDELMACRO Do you want to delete the macro XX? XX makroa ezabatzea nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELDIALOG Do you want to delete the XX dialog? XX elkarrizketa-koadroa ezabatu nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELLIB Do you want to delete the XX library? XX liburutegia ezabatu nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELLIBREF Do you want to delete the reference to the XX library? XX liburutegirako erreferentzia ezabatu nahi duzu?
RID_STR_QUERYDELMODULE Do you want to delete the XX module? XX modulua ezabatu nahi duzu?
RID_STR_BASIC BASIC BASIC
RID_STR_LINE Ln Lerr
RID_STR_COLUMN Col Zut
RID_STR_CANNOTCLOSE The window cannot be closed while BASIC is running. Leihoa ezin da itxi BASIC exekutatzen ari den bitartean.
RID_STR_REPLACESTDLIB The default library cannot be replaced. Liburutegi lehenetsia ezin da ordeztu.
RID_STR_REFNOTPOSSIBLE Reference to 'XX' not possible. Ezin da 'XX'erako erreferentzia egin.
RID_STR_WATCHNAME Watch Ikuskatzailea
RID_STR_STACKNAME Call Stack Komando-pila
RID_STR_STDDIALOGNAME Dialog Elkarrizketa-koadroa
RID_STR_NEWLIB New Library Liburutegi berria
RID_STR_NEWMOD New Module Modulu berria
RID_STR_NEWDLG New Dialog Elkarrizketa berria
RID_STR_ALL All Denak
RID_STR_PAGE Page Orrialdea
RID_STR_WILLSTOPPRG You will have to restart the program after this edit.
Continue?
Programa berrabiarazi beharko duzu edizio honen ondoren.
Jarraitu?
RID_STR_SEARCHALLMODULES Do you want to replace the text in all active modules? Modulu aktibo guztietako testua ordeztu nahi duzu?
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI - master/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_BASIC
Source string description
Ctsr7
Source string location
basctl/inc/strings.hrc:55
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
eu/basctl/messages.po, string 31