Translation

newlibdialog|extended_tip|ok
English rCNTN
Context English Basque Actions
managelanguages|default Default Lehenetsia
modulepage|label1 M_odule: M_odulua:
modulepage|extended_tip|library Lists the existing macro libraries for the current application and any open documents. Uneko aplikazioaren edo irekitako edozein dokumenturen makro-liburutegiak zerrendatzen ditu.
modulepage|extended_tip|edit Opens the Basic editor so that you can modify the selected library. Basic editorea irekitzen du hautatutako liburutegia aldatu ahal izateko.
modulepage|newmodule _New... _Berria...
modulepage|extended_tip|newmodule Opens the editor and creates a new module. Editorea irekitzen du eta modulu berria sortzen du.
modulepage|newdialog _New... _Berria...
modulepage|extended_tip|newdialog Lets you manage the macro libraries. Makroen liburutegiak kudeatzeko aukera ematen du.
modulepage|extended_tip|delete Creates a new macro, or deletes the selected macro. Makro berri bat sortzen du, edo hautatutako makroa ezabatzen.
modulepage|password _Password... _Pasahitza...
modulepage|extended_tip|password Assigns or edits the password for the selected library. Pasahitza esleitzen edo editatzen du hautatutako liburutegirako.
modulepage|import _Import... _Inportatu...
modulepage|extended_tip|import Locate the Basic library that you want to add to the current list, and then click Open. Aurkitu uneko zerrendari gehitu nahi diozun Basic liburutegia, eta sakatu 'Ireki'.
modulepage|export _Export... _Esportatu...
modulepage|extended_tip|ModulePage Lists the existing modules or dialogs. Dauden moduluak edo elkarrizketa-koadroak zerrendatzen ditu.
newlibdialog|extended_tip|ok Runs or saves the current macro. Uneko makroa exekutatzen edo gordetzen du.
newlibdialog|area _Name: _Izena:
newlibdialog|extended_tip|NewLibDialog Enter a name for the new library or module. Sartu izen bat liburutegi edo modulu berrirako.
organizedialog|OrganizeDialog Basic Macro Organizer Basic makroen antolatzailea
organizedialog|modules Modules Moduluak
organizedialog|dialogs Dialogs Elkarrizketak
organizedialog|libraries Libraries Liburutegiak
sortmenu|macrosort _Sorting _Ordenatzea
sortmenu|alphabetically _Alphabetically _Alfabetikoki
sortmenu|properorder _Proper order Ordena _egokian
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI - master/basctl/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
OK Ados LibreOffice UI - master

String information

Context
newlibdialog|extended_tip|ok
Source string description
rCNTN
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
eu/basctl/messages.po, string 210