Translation

thineditcontrol|button
English v9FjK
Context English Dutch Actions
restartdialog|reason_mailmerge_install For mail merge to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. %PRODUCTNAME moet opnieuw worden gestart om de Assistent Brief juist te laten werken.
restartdialog|reason_pdf For the modified default print job format to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. %PRODUCTNAME moet opnieuw worden gestart om de aangepaste standaard printeropmaak juist te laten werken.
restartdialog|reason_bibliography_install For the bibliography to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. %PRODUCTNAME moet opnieuw worden gestart om de bibliografie juist te laten werken.
restartdialog|reason_assigning_folders For the assigned folders and archives to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Voordat de toegewezen mappen en archieven van kracht worden, moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_assigning_javaparameters For the assigned Java parameters to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Voordat de toegewezen Java-parameters van kracht worden, moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_adding_path For the added path to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Voordat het toegewezen pad van kracht worden, moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_language_change For the updated language settings to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Voordat de bijgewerkte taalinstellingen invloed hebben, moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_exp_features For the modified experimental features to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Voordat aangepaste experimentele functies van kracht worden, moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_extension_install For the extension to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. Om deze extensie te laten werken moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_extension_install To apply changes, %PRODUCTNAME must be restarted. Om wijzigingen toe te passen moet %PRODUCTNAME opnieuw opgestart worden.
restartdialog|reason_opencl For the OpenCL changes to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Om de wijzigingen van OpenGL effect te laten hebben moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_threading For the multi-threaded calculation changes to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Om de wijzigingen van kracht te laten worden voor berekening met meervoudige processen, moet %PRODUCTNAME opnieuw worden gestart.
restartdialog|reason_mscompatible_formsmenu For restructuring the Form menu, %PRODUCTNAME must be restarted. Om het formuliermenu te herstructureren, moet %PRODUCTNAME opnieuw worden gestart.
restartdialog|label Do you want to restart %PRODUCTNAME now? Wenst u %PRODUCTNAME nu opnieuw op te starten?
restartdialog|reason_skia For the Skia changes to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. De wijzigingen aan Skia worden pas toegepast als %PRODUCTNAME opnieuw wordt gestart.
thineditcontrol|button Pick Date Kies datum

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
thineditcontrol|button
Source string description
v9FjK
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nl/svtools/messages.po, string 954