Translation

restartdialog|no
English Dt64N
Context English Dutch Actions
printersetupdialog|label5 Location: Locatie:
printersetupdialog|label6 Comment: Opmerking:
printersetupdialog|properties Properties... Eigenschappen...
printersetupdialog|extended_tip|properties Changes the printer settings of your operating system for the current document. Wijzigt de printerinstellingen van uw besturingssysteem voor het huidige document.
printersetupdialog|extended_tip|name Lists the installed printers on your operating system. To change the default printer, select a printer name from the list. Geeft de geïnstalleerde printers op uw besturingssysteem weer. Wanneer u de standaardprinter wilt wijzigen, selecteert u een printernaam in de lijst.
printersetupdialog|label1 Printer Printer
printersetupdialog|extended_tip|PrinterSetupDialog Select the default printer for the current document. Selecteer de standaardprinter voor het huidige document.
querydeletedialog|QueryDeleteDialog Confirm Delete Verwijderen bevestigen
querydeletedialog|QueryDeleteDialog Are you sure you want to delete the selected data? Wilt u de geselecteerde gegevens echt verwijderen?
querydeletedialog|QueryDeleteDialog Entry: %s Ingave: %s
querydeletedialog|yes _Delete _Verwijderen
querydeletedialog|all Delete _All Alles ver_wijderen
querydeletedialog|no Do _Not Delete _Niet verwijderen
restartdialog|RestartDialog Restart %PRODUCTNAME %PRODUCTNAME herstarten
restartdialog|yes Restart Now Nu herstarten
restartdialog|no Restart Later Later herstarten
restartdialog|reason_java For the selected Java runtime environment to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. %PRODUCTNAME moet opnieuw worden gestart om de geselecteerde Java runtime environment juist te laten werken.
restartdialog|reason_mailmerge_install For mail merge to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. %PRODUCTNAME moet opnieuw worden gestart om de Assistent Brief juist te laten werken.
restartdialog|reason_pdf For the modified default print job format to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. %PRODUCTNAME moet opnieuw worden gestart om de aangepaste standaard printeropmaak juist te laten werken.
restartdialog|reason_bibliography_install For the bibliography to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. %PRODUCTNAME moet opnieuw worden gestart om de bibliografie juist te laten werken.
restartdialog|reason_assigning_folders For the assigned folders and archives to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Voordat de toegewezen mappen en archieven van kracht worden, moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_assigning_javaparameters For the assigned Java parameters to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Voordat de toegewezen Java-parameters van kracht worden, moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_adding_path For the added path to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Voordat het toegewezen pad van kracht worden, moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_language_change For the updated language settings to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Voordat de bijgewerkte taalinstellingen invloed hebben, moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_exp_features For the modified experimental features to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Voordat aangepaste experimentele functies van kracht worden, moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_extension_install For the extension to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. Om deze extensie te laten werken moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_extension_install To apply changes, %PRODUCTNAME must be restarted. Om wijzigingen toe te passen moet %PRODUCTNAME opnieuw opgestart worden.
restartdialog|reason_opencl For the OpenCL changes to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Om de wijzigingen van OpenGL effect te laten hebben moet %PRODUCTNAME opnieuw gestart worden.
restartdialog|reason_threading For the multi-threaded calculation changes to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Om de wijzigingen van kracht te laten worden voor berekening met meervoudige processen, moet %PRODUCTNAME opnieuw worden gestart.
restartdialog|reason_mscompatible_formsmenu For restructuring the Form menu, %PRODUCTNAME must be restarted. Om het formuliermenu te herstructureren, moet %PRODUCTNAME opnieuw worden gestart.
restartdialog|label Do you want to restart %PRODUCTNAME now? Wenst u %PRODUCTNAME nu opnieuw op te starten?

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
restartdialog|no
Source string description
Dt64N
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nl/svtools/messages.po, string 937