Translation

addresstemplatedialog|extended_tip|AddressTemplateDialog
English qKBRS
Context English Dutch Actions
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Pali Thai Pali Thais
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Cabécar Cabécar
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Bribri Bribri
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE English (Denmark) Engels (Denemarken)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Sesotho Sesotho
addresstemplatedialog|AddressTemplateDialog Templates: Address Book Assignment Sjablonen: Adresboek-toewijzing
addresstemplatedialog|label33 Data source: Gegevensbron:
addresstemplatedialog|label43 Table: Tabel:
addresstemplatedialog|extended_tip|datasource Select the data source for your address book. Selecteer het bronbestand van uw adresboek.
addresstemplatedialog|extended_tip|datatable Select the data table for your address book. Selecteer de datatabel van uw adresboek.
addresstemplatedialog|admin _Assign Toe_wijzen
addresstemplatedialog|extended_tip|admin Add a new data source to the Address Book Source list. Voeg een nieuwe bron toe aan deAddresboek-lijst.
addresstemplatedialog|label100 Address Book Source Bron adresboek
addresstemplatedialog|label23 Field Assignment Veldtoewijzing
addresstemplatedialog|extended_tip|assign Select the field in the data table that corresponds to the address book entry. Selecteer het veld in de gegevenstabel dat overeenkomt met het item in het adresboek.
addresstemplatedialog|extended_tip|AddressTemplateDialog Edit the field assignments and the data source for your address book. Bewerk de veldtoewijzingen en de gegevensbron voor uw adresboek.
calendar|STR_SVT_CALENDAR_TODAY Today Vandaag
calendar|STR_SVT_CALENDAR_NONE None Geen
fileviewmenu|delete _Delete _Verwijderen
fileviewmenu|rename _Rename Naam _wijzigen
graphicexport|GraphicExportDialog %1 Options %1 Opties
graphicexport|modifydimensionscb Modify dimensions Dimensies aanpassen
graphicexport|label5 Width: Breedte:
graphicexport|label6 Height: Hoogte:
graphicexport|modifyresolutioncb Modify resolution Resolutie aanpassen
graphicexport|resolutionft Resolution: Resolutie:
graphicexport|extended_tip|widthmf Specifies the measurement units. Specificeert maateenheden.
graphicexport|extended_tip|heightmf Specifies the height. Specificeert de hoogte.
graphicexport|extended_tip|resolutionmf Enter the image resolution. Select the measurement units from the list box. Geef de beeldresolutie op. Selecteer de maateenheid in de keuzelijst.
graphicexport|liststore2 inches inch
graphicexport|liststore2 cm cm

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
addresstemplatedialog|extended_tip|AddressTemplateDialog
Source string description
qKBRS
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nl/svtools/messages.po, string 831