Translation

STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE
English aUWzb
Context English Norwegian Bokmål Actions
RID_ERRHDL Invalid data length. Ugyldig datalengde.
RID_ERRHDL Function not possible: path contains current directory. Funksjonen kan ikke utføres fordi stien inneholder den gjeldende mappen.
RID_ERRHDL Function not possible: device (drive) not identical. Funksjonen kan ikke utføres fordi enhetene (stasjonene) ikke er identiske.
RID_ERRHDL Device (drive) not ready. Enheten (stasjonen) er ikke klar.
RID_ERRHDL Wrong checksum. Feil kontrollsum
RID_ERRHDL Function not possible: write protected. Funksjonen er ikke mulig fordi filen er skrivebeskyttet.
RID_ERRHDL The password of a shared spreadsheet cannot be set or changed.
Deactivate sharing mode first.
Du kan ikke endre eller oppgi et passord til et delt regneark
Du må skru av delingen først.
RID_ERRHDL File format error found at $(ARG1)(row,col). Fant filformatfeil ved $(ARG1)(rad,kolonne).
RID_ERRHDL The filter for this file format is disabled in configuration. Please contact your systems administrator. Filteret for dette filformatet er frakoblet i oppsettet. Kontakt systemadministrator.
RID_ERRHDL General OLE error. Generell OLE-feil.
RID_ERRHDL The action cannot be executed in the object's current state. Handlingen kan ikke utføres når objektet er i denne tilstanden.
RID_ERRHDL The object does not support any actions. Objektet støtter ingen handlinger.
RID_ERRHDL Object does not support this action. Objektet støtter ikke denne handlingen.
RID_ERRHDL $(ERR) activating object $(ERR) da objektet ble tatt i bruk.
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE [None] [None]
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Unknown Ukjent
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Default Standard
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Afrikaans (South Africa) Afrikaans (Sør Afrika)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Albanian Albansk
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic Arabisk
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Algeria) Arabisk (Algerie)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Bahrain) Arabisk (Bahrain)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Chad) Arabisk (Chad)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Comoros) Arabisk (Komorene)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Djibouti) Arabisk (Djibouti)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Egypt) Arabisk (Egypt)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Eritrea) Arabisk (Eritrea)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Iraq) Arabisk (Irak)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Israel) Arabisk (Israel)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Jordan) Arabisk (Jordan)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Kuwait) Arabisk (Kuwait)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/svtools/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI – 7.2/desktop/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/svx/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/filter/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/starmath/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE
Source string description
aUWzb
Source string location
svtools/inc/langtab.hrc:29
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 415