Translation

RID_ERRHDL
English L9a4L
Context English Norwegian Bokmål Actions
RID_ERRHDL Locking problem Låsproblem
RID_ERRHDL Wrong parameter Feil parameter
RID_ERRHDL Resource exhausted Ressursen er oppbrukt
RID_ERRHDL Action not supported Handlingen er ikke støttet
RID_ERRHDL Read Error Lesefeil
RID_ERRHDL Write Error Skrivefeil
RID_ERRHDL unknown ukjent
RID_ERRHDL Version Incompatibility Versjonskonflikt
RID_ERRHDL General Error Generell feil
RID_ERRHDL Incorrect format Feil format
RID_ERRHDL Error creating object Klarte ikke å opprette objektet
RID_ERRHDL Inadmissible value or data type Verdien eller datatypen godtas ikke
RID_ERRHDL BASIC runtime error BASIC-kjørefeil
RID_ERRHDL BASIC syntax error BASIC-syntaksfeil
RID_ERRHDL General input/output error. Generell inn/ut-feil.
RID_ERRHDL Invalid file name. Ugyldig filnavn.
RID_ERRHDL Nonexistent file. Filen finnes ikke.
RID_ERRHDL File already exists. Filen eksisterer allerede.
RID_ERRHDL The object is not a directory. Objektet er ikke en mappe.
RID_ERRHDL The object is not a file. Objektet er ikke en fil.
RID_ERRHDL The specified device is invalid. Den oppgitte enheten er ugyldig.
RID_ERRHDL The object cannot be accessed
due to insufficient user rights.
Ingen tilgang til objektet
fordi brukerrettighetene ikke er tilstrekkelige.
RID_ERRHDL Sharing violation while accessing the object. Brudd på regler for deling ved tilgang til objektet.
RID_ERRHDL No more space on device. Det er ikke mer plass på enheten.
RID_ERRHDL This operation cannot be run on
files containing wildcards.
Denne handlingen kan ikke utføres
på filer som inneholder jokertegn.
RID_ERRHDL This operation is not supported on this operating system. Denne handlingen er ikke støttet i dette operativsystemet.
RID_ERRHDL There are too many files open. For mange filer er åpne.
RID_ERRHDL Data could not be read from the file. Klarte ikke å lese data fra filen.
RID_ERRHDL The file could not be written. Klarte ikke å lagre filen.
RID_ERRHDL The operation could not be run due to insufficient memory. Klarte ikke å utføre handlingen på grunn av for lite minne.
RID_ERRHDL The seek operation could not be run. Klarte ikke å utføre søke-operasjonen.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_ERRHDL
Source string description
L9a4L
Source string location
svtools/inc/errtxt.hrc:75
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 349