Translation

RID_ERRHDL
English y3R74
Context English Norwegian Bokmål Actions
RID_ERRCTX $(ERR) writing document $(ARG1) as template $(ERR) da dokumentet $(ARG1) ble lagret som en mal
RID_ERRCTX $(ERR) copying or moving document contents $(ERR) da dokumentinnholdet ble kopiert eller flyttet
RID_ERRCTX $(ERR) starting the Document Manager $(ERR) da dokumentbehandleren ble startet
RID_ERRCTX $(ERR) loading document $(ARG1) $(ERR) da dokumentet $(ARG1) ble lastet inn
RID_ERRCTX $(ERR) creating a new document $(ERR) da et nytt dokument ble opprettet
RID_ERRCTX $(ERR) expanding entry $(ERR) da oppføringen ble utvidet
RID_ERRCTX $(ERR) loading BASIC of document $(ARG1) $(ERR) da BASIC-koden ble hentet i dokumentet $(ARG1)
RID_ERRCTX $(ERR) searching for an address $(ERR) ved søk etter en adresse
RID_ERRHDL Abort Avbryt
RID_ERRHDL Nonexistent object Objektet finnes ikke
RID_ERRHDL Object already exists Objektet finnes allerede
RID_ERRHDL Object not accessible Ingen tilgang til objektet
RID_ERRHDL Inadmissible path Utilgjengelig sti
RID_ERRHDL Locking problem Låsproblem
RID_ERRHDL Wrong parameter Feil parameter
RID_ERRHDL Resource exhausted Ressursen er oppbrukt
RID_ERRHDL Action not supported Handlingen er ikke støttet
RID_ERRHDL Read Error Lesefeil
RID_ERRHDL Write Error Skrivefeil
RID_ERRHDL unknown ukjent
RID_ERRHDL Version Incompatibility Versjonskonflikt
RID_ERRHDL General Error Generell feil
RID_ERRHDL Incorrect format Feil format
RID_ERRHDL Error creating object Klarte ikke å opprette objektet
RID_ERRHDL Inadmissible value or data type Verdien eller datatypen godtas ikke
RID_ERRHDL BASIC runtime error BASIC-kjørefeil
RID_ERRHDL BASIC syntax error BASIC-syntaksfeil
RID_ERRHDL General input/output error. Generell inn/ut-feil.
RID_ERRHDL Invalid file name. Ugyldig filnavn.
RID_ERRHDL Nonexistent file. Filen finnes ikke.
RID_ERRHDL File already exists. Filen eksisterer allerede.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_ERRHDL
Source string description
y3R74
Source string location
svtools/inc/errtxt.hrc:56
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 336