Translation

RID_ERRHDL
English Y77nr
Context English Norwegian Bokmål Actions
RID_ERRHDL The object is not a directory. Objektet er ikke en mappe.
RID_ERRHDL The object is not a file. Objektet er ikke en fil.
RID_ERRHDL The specified device is invalid. Den oppgitte enheten er ugyldig.
RID_ERRHDL The object cannot be accessed
due to insufficient user rights.
Ingen tilgang til objektet
fordi brukerrettighetene ikke er tilstrekkelige.
RID_ERRHDL Sharing violation while accessing the object. Brudd på regler for deling ved tilgang til objektet.
RID_ERRHDL No more space on device. Det er ikke mer plass på enheten.
RID_ERRHDL This operation cannot be run on
files containing wildcards.
Denne handlingen kan ikke utføres
på filer som inneholder jokertegn.
RID_ERRHDL This operation is not supported on this operating system. Denne handlingen er ikke støttet i dette operativsystemet.
RID_ERRHDL There are too many files open. For mange filer er åpne.
RID_ERRHDL Data could not be read from the file. Klarte ikke å lese data fra filen.
RID_ERRHDL The file could not be written. Klarte ikke å lagre filen.
RID_ERRHDL The operation could not be run due to insufficient memory. Klarte ikke å utføre handlingen på grunn av for lite minne.
RID_ERRHDL The seek operation could not be run. Klarte ikke å utføre søke-operasjonen.
RID_ERRHDL The tell operation could not be run. Klarte ikke å utføre telleoperasjonen.
RID_ERRHDL Incorrect file version. Feil filversjon.
RID_ERRHDL Incorrect file format. Feil filformat.
RID_ERRHDL The file name contains invalid characters. Filnavnet inneholder ugyldige tegn.
RID_ERRHDL An unknown I/O error has occurred. Det oppsto en ukjent I/U-feil.
RID_ERRHDL An invalid attempt was made to access the file. Det ble gjort et ugyldig forsøk på å få tilgang til filen.
RID_ERRHDL The file could not be created. Klarte ikke å opprette filen.
RID_ERRHDL The operation was started under an invalid parameter. Handlingen ble startet med en ugyldig parameter.
RID_ERRHDL The operation on the file was aborted. Handlingen på filen ble avbrutt.
RID_ERRHDL Path to the file does not exist. Fil-stien finnes ikke.
RID_ERRHDL An object cannot be copied into itself. Et objekt kan ikke kopieres til seg selv.
RID_ERRHDL The specified template could not be found. Fant ikke den oppgitte malen.
RID_ERRHDL The file cannot be used as template. Filen kan ikke brukes som mal.
RID_ERRHDL This document has already been opened for editing. Dokumentet er allerede åpent for redigering.
RID_ERRHDL The wrong password has been entered. Du oppgav feil passord.
RID_ERRHDL Error reading file. Feil ved lesing av fil.
RID_ERRHDL The document was opened as read-only. Dokumentet ble åpnet som skrivebeskyttet.
RID_ERRHDL General OLE Error. Generell OLE-feil.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_ERRHDL
Source string description
Y77nr
Source string location
svtools/inc/errtxt.hrc:93
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 367