Translation

printersetupdialog|label4
English GxvkC
Context English Norwegian Bokmål Actions
placeedit|hostLabel Host: Tjener:
placeedit|pathLabel Root: Rot:
placeedit|shareLabel Share: Del:
placeedit|repositoryLabel Repository: Arkiv:
placeedit|webdavs Secure connection Sikker tilkobling
placeedit|loginLabel User: Bruker:
placeedit|nameLabel Label: Etikett:
placeedit|portLabel Port: Port:
placeedit|passwordLabel Password: Passord:
placeedit|rememberPassword Remember password Husk passordet
printersetupdialog|PrinterSetupDialog Printer Setup Skriveroppsett
printersetupdialog|options Options... Valg …
printersetupdialog|extended_tip|options Opens the Printer Options dialog where you can override the global printer options set on the Tools - Options - %PRODUCTNAME Writer/Web - Print panel for the current document. Åpner dialogboksen Skriveralternativer hvor du kan overstyre de globale skriveralternativene som er angitt i Verktøy - Alternativer - %PRODUKTNAVN Writer/Web - Utskriftspanel for det gjeldende dokumentet.
printersetupdialog|label2 Name: Navn:
printersetupdialog|label3 Status: Status:
printersetupdialog|label4 Type: Type:
printersetupdialog|label5 Location: Plassering:
printersetupdialog|label6 Comment: Kommentar:
printersetupdialog|properties Properties... Egenskaper …
printersetupdialog|extended_tip|properties Changes the printer settings of your operating system for the current document. Endrer operativsystemets skriverinnstillinger for det gjeldende dokumentet.
printersetupdialog|extended_tip|name Lists the installed printers on your operating system. To change the default printer, select a printer name from the list. Viser de installerte skriverne. For å endre standardskriver, velg et skrivernavn fra listen.
printersetupdialog|label1 Printer Skriver
printersetupdialog|extended_tip|PrinterSetupDialog Select the default printer for the current document. Velg standardskriver for gjeldende dokument.
querydeletedialog|QueryDeleteDialog Confirm Delete Bekreft sletting
querydeletedialog|QueryDeleteDialog Are you sure you want to delete the selected data? Er du sikker på at du vil slette de markerte dataene?
querydeletedialog|QueryDeleteDialog Entry: %s Oppføring: %s
querydeletedialog|yes _Delete Slett
querydeletedialog|all Delete _All Slett alle
querydeletedialog|no Do _Not Delete Ikke slett
restartdialog|RestartDialog Restart %PRODUCTNAME Omstart av %PRODUCTNAME
restartdialog|yes Restart Now Start på nytt nå
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/svtools/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI – 7.2/sd/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/shell/source/win32/shlxthandler/res
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages Type:
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sc/messages Type:
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sw/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sw/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sw/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sfx2/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/svx/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/svtools/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
printersetupdialog|label4
Source string description
GxvkC
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 921