Translation

STR_SVT_ACC_RULER_VERT_NAME
English PG9qt
Context English Norwegian Bokmål Actions
STR_SVT_STYLE_EXTRALIGHT ExtraLight Ekstra lys
STR_SVT_STYLE_EXTRALIGHT_ITALIC ExtraLight Italic Ekstra lys skråstilt
STR_SVT_STYLE_OBLIQUE Oblique Skrå
STR_SVT_STYLE_SEMIBOLD Semibold Halvfet
STR_SVT_STYLE_SEMIBOLD_ITALIC Semibold Italic Halvfet skråstilt
STR_SVT_FONTMAP_BOTH The same font will be used on both your printer and your screen. Den samme fonten vil bli brukt både på utskriften og på skjermen.
STR_SVT_FONTMAP_PRINTERONLY This is a printer font. The screen image may differ. Dette er en skrift for skrivere. Utseendet på skjermen kan være forskjellig.
STR_SVT_FONTMAP_STYLENOTAVAILABLE This font style will be simulated or the closest matching style will be used. Denne skriftstilen vil bli simulert, eller den nærmeste, tilsvarende stilen vil bli brukt.
STR_SVT_FONTMAP_NOTAVAILABLE This font has not been installed. The closest available font will be used. Denne skrifta er ikke installert. Den nærmeste tilgjengelige skrifta vil bli brukt i stedet.
STR_TABBAR_PUSHBUTTON_MOVET0HOME Move To Home Flytt til begynnelsen
STR_TABBAR_PUSHBUTTON_MOVELEFT Move Left Flytt til venstre
STR_TABBAR_PUSHBUTTON_MOVERIGHT Move Right Flytt til høyre
STR_TABBAR_PUSHBUTTON_MOVETOEND Move To End Flytt til slutten
STR_TABBAR_PUSHBUTTON_ADDTAB Add Legg til
STR_SVT_ACC_RULER_HORZ_NAME Horizontal Ruler Horisontal linjal
STR_SVT_ACC_RULER_VERT_NAME Vertical Ruler Vertikal linjal
STR_SVT_1BIT_THRESHOLD 1 bit threshold 1-bits grense
STR_SVT_1BIT_DITHERED 1 bit dithered 1-bits fargeutjevning
STR_SVT_4BIT_GRAYSCALE 4 bit grayscale 4-bits gråtoner
STR_SVT_4BIT_COLOR_PALETTE 4 bit color 4-bits farge
STR_SVT_8BIT_GRAYSCALE 8 bit grayscale 8-bits gråtone
STR_SVT_8BIT_COLOR_PALETTE 8 bit color 8-bits farge
STR_SVT_24BIT_TRUE_COLOR 24 bit true color 24-bits naturlig farge
STR_SVT_ESTIMATED_SIZE_PIX_1 The image needs about %1 KB of memory. Dette bildet krever omtrent %1 KB minne.
STR_SVT_ESTIMATED_SIZE_PIX_2 The image needs about %1 KB of memory, the file size is %2 KB. Dette bildet krever omtrent %1 KB minne. Filstørrelsen er %2 KB.
STR_SVT_ESTIMATED_SIZE_VEC The file size is %1 KB. Filstørrelsen er %1 KB.
STR_SVT_HOST host vert
STR_SVT_PORT port port
STR_SVT_OTHER_CMIS Other CMIS Øvrige CMIS
STR_SVT_PRNDLG_READY Ready Klar
STR_SVT_PRNDLG_PAUSED Paused Satt på pause
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/svtools/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI – 7.2/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI Vertikal lLinjal

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_SVT_ACC_RULER_VERT_NAME
Source string description
PG9qt
Source string location
include/svtools/strings.hrc:185
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 134