Translation

RID_ERRHDL
English GLVJG
Context English Norwegian Bokmål Actions
RID_ERRHDL Inadmissible path Utilgjengelig sti
RID_ERRHDL Locking problem Låsproblem
RID_ERRHDL Wrong parameter Feil parameter
RID_ERRHDL Resource exhausted Ressursen er oppbrukt
RID_ERRHDL Action not supported Handlingen er ikke støttet
RID_ERRHDL Read Error Lesefeil
RID_ERRHDL Write Error Skrivefeil
RID_ERRHDL unknown ukjent
RID_ERRHDL Version Incompatibility Versjonskonflikt
RID_ERRHDL General Error Generell feil
RID_ERRHDL Incorrect format Feil format
RID_ERRHDL Error creating object Klarte ikke å opprette objektet
RID_ERRHDL Inadmissible value or data type Verdien eller datatypen godtas ikke
RID_ERRHDL BASIC runtime error BASIC-kjørefeil
RID_ERRHDL BASIC syntax error BASIC-syntaksfeil
RID_ERRHDL General input/output error. Generell inn/ut-feil.
RID_ERRHDL Invalid file name. Ugyldig filnavn.
RID_ERRHDL Nonexistent file. Filen finnes ikke.
RID_ERRHDL File already exists. Filen eksisterer allerede.
RID_ERRHDL The object is not a directory. Objektet er ikke en mappe.
RID_ERRHDL The object is not a file. Objektet er ikke en fil.
RID_ERRHDL The specified device is invalid. Den oppgitte enheten er ugyldig.
RID_ERRHDL The object cannot be accessed
due to insufficient user rights.
Ingen tilgang til objektet
fordi brukerrettighetene ikke er tilstrekkelige.
RID_ERRHDL Sharing violation while accessing the object. Brudd på regler for deling ved tilgang til objektet.
RID_ERRHDL No more space on device. Det er ikke mer plass på enheten.
RID_ERRHDL This operation cannot be run on
files containing wildcards.
Denne handlingen kan ikke utføres
på filer som inneholder jokertegn.
RID_ERRHDL This operation is not supported on this operating system. Denne handlingen er ikke støttet i dette operativsystemet.
RID_ERRHDL There are too many files open. For mange filer er åpne.
RID_ERRHDL Data could not be read from the file. Klarte ikke å lese data fra filen.
RID_ERRHDL The file could not be written. Klarte ikke å lagre filen.
RID_ERRHDL The operation could not be run due to insufficient memory. Klarte ikke å utføre handlingen på grunn av for lite minne.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_ERRHDL
Source string description
GLVJG
Source string location
svtools/inc/errtxt.hrc:74
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 348