Translation

thineditcontrol|button
English v9FjK
Context English Norwegian Bokmål Actions
restartdialog|reason_mailmerge_install For mail merge to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. For å sikre at brevflettingen virker ordentlig, må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_pdf For the modified default print job format to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Endringene i standardformatet for utskriftsjobber blir tatt i bruk ved neste oppstart av %PRODUCTNAME.
restartdialog|reason_bibliography_install For the bibliography to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. For å sikre at litteraturdatabasen virker ordentlig, må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_assigning_folders For the assigned folders and archives to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at de tildelte mappene og arkivene skal virke, må %PRODUCTNAME startes på nytt
restartdialog|reason_assigning_javaparameters For the assigned Java parameters to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at de tildelte javaparametrene skal virke, må %PRODUCTNAME startes på nytt
restartdialog|reason_adding_path For the added path to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at de oppdaterte språkinnstillingene skal virke, må %PRODUCTNAME startes på nytt
restartdialog|reason_language_change For the updated language settings to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at de oppdaterte språkinnstillingene skal virke, må %PRODUCTNAME startes på nytt
restartdialog|reason_exp_features For the modified experimental features to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at endringene i de modifiserte eksperimentelle funksjonen skal virke må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_extension_install For the extension to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. For at utvidelsen skal virke ordentlig må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_extension_install To apply changes, %PRODUCTNAME must be restarted. For å aktivere endringene må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_opencl For the OpenCL changes to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at OpenCL endringene skal tre i kraft må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_threading For the multi-threaded calculation changes to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at endringene i de flertrådede kalkuleringene skal tre i kraft må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_mscompatible_formsmenu For restructuring the Form menu, %PRODUCTNAME must be restarted. For å restrukturere skjema-menyen, må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|label Do you want to restart %PRODUCTNAME now? Vil du starte %PRODUCTNAME på nytt?
restartdialog|reason_skia For the Skia changes to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at Skia endringene skal virke må, %PRODUCTNAME re-startes.
thineditcontrol|button Pick Date Velg dato

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Context
thineditcontrol|button
Source string description
v9FjK
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 954