Translation

RID_ERRHDL
English sDnmC
Context English Norwegian Bokmål Actions
RID_ERRHDL No more space on device. Det er ikke mer plass på enheten.
RID_ERRHDL This operation cannot be run on
files containing wildcards.
Denne handlingen kan ikke utføres
på filer som inneholder jokertegn.
RID_ERRHDL This operation is not supported on this operating system. Denne handlingen er ikke støttet i dette operativsystemet.
RID_ERRHDL There are too many files open. For mange filer er åpne.
RID_ERRHDL Data could not be read from the file. Klarte ikke å lese data fra filen.
RID_ERRHDL The file could not be written. Klarte ikke å lagre filen.
RID_ERRHDL The operation could not be run due to insufficient memory. Klarte ikke å utføre handlingen på grunn av for lite minne.
RID_ERRHDL The seek operation could not be run. Klarte ikke å utføre søke-operasjonen.
RID_ERRHDL The tell operation could not be run. Klarte ikke å utføre telleoperasjonen.
RID_ERRHDL Incorrect file version. Feil filversjon.
RID_ERRHDL Incorrect file format. Feil filformat.
RID_ERRHDL The file name contains invalid characters. Filnavnet inneholder ugyldige tegn.
RID_ERRHDL An unknown I/O error has occurred. Det oppsto en ukjent I/U-feil.
RID_ERRHDL An invalid attempt was made to access the file. Det ble gjort et ugyldig forsøk på å få tilgang til filen.
RID_ERRHDL The file could not be created. Klarte ikke å opprette filen.
RID_ERRHDL The operation was started under an invalid parameter. Handlingen ble startet med en ugyldig parameter.
RID_ERRHDL The operation on the file was aborted. Handlingen på filen ble avbrutt.
RID_ERRHDL Path to the file does not exist. Fil-stien finnes ikke.
RID_ERRHDL An object cannot be copied into itself. Et objekt kan ikke kopieres til seg selv.
RID_ERRHDL The specified template could not be found. Fant ikke den oppgitte malen.
RID_ERRHDL The file cannot be used as template. Filen kan ikke brukes som mal.
RID_ERRHDL This document has already been opened for editing. Dokumentet er allerede åpent for redigering.
RID_ERRHDL The wrong password has been entered. Du oppgav feil passord.
RID_ERRHDL Error reading file. Feil ved lesing av fil.
RID_ERRHDL The document was opened as read-only. Dokumentet ble åpnet som skrivebeskyttet.
RID_ERRHDL General OLE Error. Generell OLE-feil.
RID_ERRHDL The host name $(ARG1) could not be resolved. Klarte ikke å slå opp tjenernavnet $(ARG1).
RID_ERRHDL Could not establish Internet connection to $(ARG1). Klarte ikke å opprette en internettforbindelse til $(ARG1).
RID_ERRHDL Error reading data from the Internet.
Server error message: $(ARG1).
Feil ved lesing av data fra Internett.
Feilmelding fra tjeneren: $(ARG1).
RID_ERRHDL Error transferring data to the Internet.
Server error message: $(ARG1).
Feil ved overføring av data til Internett.
Feilmelding fra tjeneren: $(ARG1).
RID_ERRHDL General Internet error has occurred. Det oppstod en generell internettfeil.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_ERRHDL
Source string description
sDnmC
Source string location
svtools/inc/errtxt.hrc:98
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 372