Translation

printersetupdialog|options
English ZNAnC
Context English Norwegian Bokmål Actions
placeedit|liststore1 WebDAV WebDAV
placeedit|liststore1 FTP FTP
placeedit|liststore1 SSH SSH
placeedit|liststore1 Windows Share Windows-ressurs
placeedit|hostLabel Host: Tjener:
placeedit|pathLabel Root: Rot:
placeedit|shareLabel Share: Del:
placeedit|repositoryLabel Repository: Arkiv:
placeedit|webdavs Secure connection Sikker tilkobling
placeedit|loginLabel User: Bruker:
placeedit|nameLabel Label: Etikett:
placeedit|portLabel Port: Port:
placeedit|passwordLabel Password: Passord:
placeedit|rememberPassword Remember password Husk passordet
printersetupdialog|PrinterSetupDialog Printer Setup Skriveroppsett
printersetupdialog|options Options... Valg …
printersetupdialog|extended_tip|options Opens the Printer Options dialog where you can override the global printer options set on the Tools - Options - %PRODUCTNAME Writer/Web - Print panel for the current document. Åpner dialogboksen Skriveralternativer hvor du kan overstyre de globale skriveralternativene som er angitt i Verktøy - Alternativer - %PRODUKTNAVN Writer/Web - Utskriftspanel for det gjeldende dokumentet.
printersetupdialog|label2 Name: Navn:
printersetupdialog|label3 Status: Status:
printersetupdialog|label4 Type: Type:
printersetupdialog|label5 Location: Plassering:
printersetupdialog|label6 Comment: Kommentar:
printersetupdialog|properties Properties... Egenskaper …
printersetupdialog|extended_tip|properties Changes the printer settings of your operating system for the current document. Endrer operativsystemets skriverinnstillinger for det gjeldende dokumentet.
printersetupdialog|extended_tip|name Lists the installed printers on your operating system. To change the default printer, select a printer name from the list. Viser de installerte skriverne. For å endre standardskriver, velg et skrivernavn fra listen.
printersetupdialog|label1 Printer Skriver
printersetupdialog|extended_tip|PrinterSetupDialog Select the default printer for the current document. Velg standardskriver for gjeldende dokument.
querydeletedialog|QueryDeleteDialog Confirm Delete Bekreft sletting
querydeletedialog|QueryDeleteDialog Are you sure you want to delete the selected data? Er du sikker på at du vil slette de markerte dataene?
querydeletedialog|QueryDeleteDialog Entry: %s Oppføring: %s
querydeletedialog|yes _Delete Slett
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/svtools/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI – 7.2/sw/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages Valg …Alternativer....

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
printersetupdialog|options
Source string description
ZNAnC
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 917