Translation

restartdialog|reason_opencl
English AGbvD
Context English Norwegian Bokmål Actions
querydeletedialog|no Do _Not Delete Ikke slett
restartdialog|RestartDialog Restart %PRODUCTNAME Omstart av %PRODUCTNAME
restartdialog|yes Restart Now Start på nytt nå
restartdialog|no Restart Later Start på nytt senere
restartdialog|reason_java For the selected Java runtime environment to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. Det valgte Java-kjøremiljøet krever en omstart av %PRODUCTNAME for å virke.
restartdialog|reason_mailmerge_install For mail merge to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. For å sikre at brevflettingen virker ordentlig, må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_pdf For the modified default print job format to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. Endringene i standardformatet for utskriftsjobber blir tatt i bruk ved neste oppstart av %PRODUCTNAME.
restartdialog|reason_bibliography_install For the bibliography to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. For å sikre at litteraturdatabasen virker ordentlig, må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_assigning_folders For the assigned folders and archives to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at de tildelte mappene og arkivene skal virke, må %PRODUCTNAME startes på nytt
restartdialog|reason_assigning_javaparameters For the assigned Java parameters to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at de tildelte javaparametrene skal virke, må %PRODUCTNAME startes på nytt
restartdialog|reason_adding_path For the added path to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at de oppdaterte språkinnstillingene skal virke, må %PRODUCTNAME startes på nytt
restartdialog|reason_language_change For the updated language settings to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at de oppdaterte språkinnstillingene skal virke, må %PRODUCTNAME startes på nytt
restartdialog|reason_exp_features For the modified experimental features to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at endringene i de modifiserte eksperimentelle funksjonen skal virke må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_extension_install For the extension to work properly, %PRODUCTNAME must be restarted. For at utvidelsen skal virke ordentlig må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_extension_install To apply changes, %PRODUCTNAME must be restarted. For å aktivere endringene må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_opencl For the OpenCL changes to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at OpenCL endringene skal tre i kraft må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_threading For the multi-threaded calculation changes to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at endringene i de flertrådede kalkuleringene skal tre i kraft må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|reason_mscompatible_formsmenu For restructuring the Form menu, %PRODUCTNAME must be restarted. For å restrukturere skjema-menyen, må %PRODUCTNAME startes på nytt.
restartdialog|label Do you want to restart %PRODUCTNAME now? Vil du starte %PRODUCTNAME på nytt?
restartdialog|reason_skia For the Skia changes to take effect, %PRODUCTNAME must be restarted. For at Skia endringene skal virke må, %PRODUCTNAME re-startes.
thineditcontrol|button Pick Date Velg dato

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
restartdialog|reason_opencl
Source string description
AGbvD
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nb/svtools/messages.po, string 949