Translation

RID_ERRHDL
English G5peG
Context English Hungarian Actions
RID_ERRHDL This document contains macros.

Macros may contain viruses. Execution of macros is disabled due to the current macro security setting in Tools - Options - %PRODUCTNAME - Security.

Therefore, some functionality may not be available.
Ez a dokumentum makrókat tartalmaz.

A makrók vírusokat tartalmazhatnak. A makrók végrehajtása le van tiltva a jelenlegi makróbiztonsági beállításoknak megfelelően, az Eszközök - Beállítások - %PRODUCTNAME - Biztonság oldalon.

Ezért bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők.
RID_ERRHDL The encrypted document contains unexpected non-encrypted streams.

This could be the result of document manipulation.

We recommend that you do not trust the content of the current document.
Execution of macros is disabled for this document.
A titkosított dokumentum nem várt módon nem titkosított adatfolyamokat is tartalmaz.

Ezt a dokumentum manipulálása okozhatja.

Javasoljuk, hogy ne bízzon meg az aktuális dokumentum tartalmában.
A dokumentum makróinak futtatása tiltva lesz.
RID_ERRHDL Invalid data length. Hibás adathossz.
RID_ERRHDL Function not possible: path contains current directory. A művelet nem lehetséges: az útvonal tartalmazza az aktuális könyvtárat.
RID_ERRHDL Function not possible: device (drive) not identical. A művelet nem hajtható végre: az eszköz (meghajtó) nem egyezik.
RID_ERRHDL Device (drive) not ready. Az eszköz (meghajtó) nem áll rendelkezésre.
RID_ERRHDL Wrong checksum. Hibás ellenőrző-összeg.
RID_ERRHDL Function not possible: write protected. A művelet nem hajtható végre: írásvédett.
RID_ERRHDL The password of a shared spreadsheet cannot be set or changed.
Deactivate sharing mode first.
Megosztott munkafüzet jelszava nem állítható be és nem is módosítható.
Először kapcsolja ki a megosztást.
RID_ERRHDL File format error found at $(ARG1)(row,col). Fájlformátumhiba ezen a helyen: $(ARG1)(sor, oszlop).
RID_ERRHDL The filter for this file format is disabled in configuration. Please contact your systems administrator. A fájlformátumhoz tartozó szűrőt a konfigurációban letiltották. Keresse meg a rendszergazdát.
RID_ERRHDL General OLE error. Általános OLE-hiba.
RID_ERRHDL The action cannot be executed in the object's current state. A művelet nem nem hajtható végre az objektum jelenlegi állapotában.
RID_ERRHDL The object does not support any actions. Az objektum nem támogat egyetlen műveletet sem.
RID_ERRHDL Object does not support this action. Az objektum nem támogatja ezt a műveletet.
RID_ERRHDL $(ERR) activating object $(ERR) történt az objektum aktiválása közben.
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE [None] [Nincs]
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Unknown Ismeretlen
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Default Alapértelmezett
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Afrikaans (South Africa) Afrikaans (Dél-Afrika)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Albanian Albán
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic Arab
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Algeria) Arab (Algéria)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Bahrain) Arab (Bahrein)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Chad) Arab (Csád)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Comoros) Arab (Comore-szigetek)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Djibouti) Arab (Dzsibuti)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Egypt) Arab (Egyiptom)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Eritrea) Arab (Eritrea)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Iraq) Arab (Irak)
STR_ARR_SVT_LANGUAGE_TABLE Arabic (Israel) Arab (Izrael)

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_ERRHDL
Source string description
G5peG
Source string location
svtools/inc/errtxt.hrc:153
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
hu/svtools/messages.po, string 413