Translation

GenericCommands.xcu ..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SendMailDocAsMS Label value.text
English ahLAz
Context English Silesian Actions
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertLRM
Label
value.text
~Left-to-right Mark Znacznik rychtōnku ôd ~lewyj do prawyj
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertRLM
Label
value.text
~Right-to-left Mark Znacznik ~rychtōnku ôd prawyj do lewyj
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertRows
Label
value.text
Insert Row Wstow wiersz
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertColumns
Label
value.text
Insert Column Wstow kolumna
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ManageLanguage
Label
value.text
Manage Language Zarzōndzej jynzykym
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:CurrentLanguage
Label
value.text
Current Language Teroźny jynzyk
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageSelectionMenu
Label
value.text
For Selection Dlo zaznaczynio
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageSelectionMenu
PopupLabel
value.text
Language for Selection
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageParagraphMenu
Label
value.text
For Paragraph Dlo akapitu
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageParagraphMenu
PopupLabel
value.text
Language for Paragraph
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageAllTextMenu
Label
value.text
For All Text Dlo cołkigo tekstu
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageAllTextMenu
PopupLabel
value.text
Language for All Text
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:MoreDictionaries
Label
value.text
More Dictionaries Online... Wiyncyj słownikōw online...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ActivateStyleApply
Label
value.text
Set Focus in Combo Box Nasztaluj Fokus w formancie Pole kōmbi
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:MacroOrganizer
Label
value.text
Basic Macro Organizer...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SendMailDocAsMS
Label
value.text
Email as ~Microsoft Format... E-mail w formacie ~Microsoft...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SendMailDocAsOOo
Label
value.text
Email as ~OpenDocument Format... E-mail w formacie ~OpenDocument...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:TemplateManager
Label
value.text
Templates Mustry
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:TemplateMenu
Label
value.text
Te~mplates Szablōny
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ExternalEdit
Label
value.text
Edit with External Tool Edycyjo w programie zewnyntrznym
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ClassificationApply
Label
value.text
Apply document classification Zastosuj klasyfikacyjo dokumyntu
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ClassificationDialog
Label
value.text
Manage Document Classification Zarzōndzej klasyfikacyjōm dokumyntu
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ParagraphClassificationDialog
Label
value.text
Manage Paragraph Classification Zarzōndzej klasyfikacyjōm akapitu
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:EditSelectMenu
Label
value.text
Select Ôbier
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:EditPasteSpecialMenu
Label
value.text
Paste Special Wraź ekstra
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:Menubar
Label
value.text
Menubar Posek myni
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:NameGroup
Label
value.text
Name... Nazwij...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ObjectTitleDescription
Label
value.text
Description... Ôpis...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SafeMode
Label
value.text
~Restart in Safe Mode... ~Sztartnij na nowo w trybie awaryjnym...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:NavigateMenu
Label
value.text
Navigate Nawigatōr
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:BreaksMenu
Label
value.text
More Breaks Wiyncyj separatorōw

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Silesian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SendMailDocAsMS
Label
value.text
Source string description
ahLAz
Source string location
GenericCommands.xcu
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
szl/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po, string 2639