Translation

WriterCommands.xcu ..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:UpdateAllLinks PopupLabel value.text
English gA4ED
Context English Silesian Actions
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:RejectAllTrackedChanges
TooltipLabel
value.text
Reject All Tracked Changes Ôdciepnij wszyjske śledzōne zmiany
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:RejectAllTrackedChanges
PopupLabel
value.text
Reject All Changes Ôdciepnij wszyjske zmiany
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:AcceptTrackedChange
Label
value.text
Accept Zaakceptuj
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:AcceptTrackedChange
TooltipLabel
value.text
Accept Track Change Zaakceptuj śledzōno zmiana
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:AcceptTrackedChange
PopupLabel
value.text
Accept Change Akceptuj zmiana
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:AcceptTrackedChangeToNext
Label
value.text
Accept and Move to Next
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:AcceptTrackedChangeToNext
TooltipLabel
value.text
Accept Track Change and select the next one
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:AcceptAllTrackedChanges
Label
value.text
Accept All Akceptuj wszyjske
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:AcceptAllTrackedChanges
TooltipLabel
value.text
Accept All Tracked Changes Zaakceptuj wszyjske śledzōne zmiany
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:AcceptAllTrackedChanges
PopupLabel
value.text
Accept All Changes Zaakceptuj wszyjske zmiany
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:NextTrackedChange
Label
value.text
Next Dalszy
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:NextTrackedChange
TooltipLabel
value.text
Next Track Change Nastympno śledzōno zmiana
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:PreviousTrackedChange
Label
value.text
Pr~evious Piyrw~yjszo
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:PreviousTrackedChange
TooltipLabel
value.text
Previous Track Change Piyrwyjszo śledzōno zmiana
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:UpdateAllLinks
Label
value.text
~Links ~Linki
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:UpdateAllLinks
PopupLabel
value.text
Update ~Links
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:TrackChanges
Label
value.text
~Record ~Registruj
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:TrackChanges
TooltipLabel
value.text
Record Track Changes Registruj śledzōne zmiany
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:TrackChangesBar
Label
value.text
Track Changes Functions Funkcyje śledzōnych zmian
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:TrackChangesBar
TooltipLabel
value.text
Show Track Changes Functions Pokoż funkcyje śledzōnych zmian
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowTrackedChanges
Label
value.text
~Show ~Pokoż
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowTrackedChanges
TooltipLabel
value.text
Show Track Changes Pokoż śledzynie zmian
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:ViewTrackChanges
Label
value.text
Show ~Tracked Changes
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowInlineTooltips
Label
value.text
T~ooltips Etykety
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowInlineTooltips
TooltipLabel
value.text
Show change authorship in tooltips Pokoż zmiana autorstwa w podpowiedziach
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:UseHeaderFooterMenu
Label
value.text
Use header/footer menu Użyj myni gōwki / stopki
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:UseHeaderFooterMenu
TooltipLabel
value.text
Use the advanced popup menu to create header/footer on the fly Użyj rozszyrzōnego myni podryncznego, coby wartko stworzić nogōwek / stopka
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowOutlineContentVisibilityButton
Label
value.text
Show outline-folding buttons
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowOutlineContentVisibilityButton
TooltipLabel
value.text
Shows a button next to headings and subheadings to help with outline folding. Even without the button, you can do outline folding with the Navigator.
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowChangesInMargin
Label
value.text
Show tracked deletions in margin
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowChangesInMargin
TooltipLabel
value.text
Show tracked deletions in margin

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Silesian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
WriterCommands.xcu
..WriterCommands.UserInterface.Commands..uno:UpdateAllLinks
PopupLabel
value.text
Source string description
gA4ED
Source string location
WriterCommands.xcu
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
szl/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po, string 3015