Translation

GenericCommands.xcu ..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SendMailDocAsOOo Label value.text
English BrAfB
Context English Silesian Actions
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertRLM
Label
value.text
~Right-to-left Mark Znacznik ~rychtōnku ôd prawyj do lewyj
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertRows
Label
value.text
Insert Row Wstow wiersz
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertColumns
Label
value.text
Insert Column Wstow kolumna
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ManageLanguage
Label
value.text
Manage Language Zarzōndzej jynzykym
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:CurrentLanguage
Label
value.text
Current Language Teroźny jynzyk
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageSelectionMenu
Label
value.text
For Selection Dlo zaznaczynio
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageSelectionMenu
PopupLabel
value.text
Language for Selection
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageParagraphMenu
Label
value.text
For Paragraph Dlo akapitu
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageParagraphMenu
PopupLabel
value.text
Language for Paragraph
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageAllTextMenu
Label
value.text
For All Text Dlo cołkigo tekstu
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SetLanguageAllTextMenu
PopupLabel
value.text
Language for All Text
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:MoreDictionaries
Label
value.text
More Dictionaries Online... Wiyncyj słownikōw online...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ActivateStyleApply
Label
value.text
Set Focus in Combo Box Nasztaluj Fokus w formancie Pole kōmbi
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:MacroOrganizer
Label
value.text
Basic Macro Organizer...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SendMailDocAsMS
Label
value.text
Email as ~Microsoft Format... E-mail w formacie ~Microsoft...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SendMailDocAsOOo
Label
value.text
Email as ~OpenDocument Format... E-mail w formacie ~OpenDocument...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:TemplateManager
Label
value.text
Templates Mustry
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:TemplateMenu
Label
value.text
Te~mplates Szablōny
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ExternalEdit
Label
value.text
Edit with External Tool Edycyjo w programie zewnyntrznym
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ClassificationApply
Label
value.text
Apply document classification Zastosuj klasyfikacyjo dokumyntu
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ClassificationDialog
Label
value.text
Manage Document Classification Zarzōndzej klasyfikacyjōm dokumyntu
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ParagraphClassificationDialog
Label
value.text
Manage Paragraph Classification Zarzōndzej klasyfikacyjōm akapitu
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:EditSelectMenu
Label
value.text
Select Ôbier
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:EditPasteSpecialMenu
Label
value.text
Paste Special Wraź ekstra
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:Menubar
Label
value.text
Menubar Posek myni
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:NameGroup
Label
value.text
Name... Nazwij...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:ObjectTitleDescription
Label
value.text
Description... Ôpis...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SafeMode
Label
value.text
~Restart in Safe Mode... ~Sztartnij na nowo w trybie awaryjnym...
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:NavigateMenu
Label
value.text
Navigate Nawigatōr
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:BreaksMenu
Label
value.text
More Breaks Wiyncyj separatorōw
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:InsertSignatureLine
Label
value.text
Signatu~re Line... Linijo podpisu

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Silesian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
GenericCommands.xcu
..GenericCommands.UserInterface.Popups..uno:SendMailDocAsOOo
Label
value.text
Source string description
BrAfB
Source string location
GenericCommands.xcu
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
szl/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po, string 2640