Translation

DrawImpressCommands.xcu ..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:TextAttributes Label value.text
English AVpQn
Context English Silesian Actions
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:PageMenu
Label
value.text
~Page Strōna
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:ShapeMenu
Label
value.text
~Shape Kształt
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:SlideMoveMenu
Label
value.text
Move Przeniyś
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:RenamePage
Label
value.text
Rename Page Przemianuj strōna
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:RenameSlide
Label
value.text
Rename Slide Przemianuj slajd
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:RenameLayer
Label
value.text
~Rename Layer Przemianuj wa~rstwa
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:Presentation
Label
value.text
Start from ~First Slide Zacznij ôd piyrszego slajdu
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:PresentationCurrentSlide
Label
value.text
Start from C~urrent Slide Zacznij ôd teroźnego slajdu
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:RestoreEditingView
Label
value.text
Jump to Last Edited Slide Przeskakuje do ôstatnigo edytowanego slajdu
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:Remote
Label
value.text
Impress R~emote... Impress R~emote...
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:RehearseTimings
Label
value.text
~Rehearse Timings Z pōmia~rym czasu
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:PhotoAlbumDialog
Label
value.text
Photo Album Album fotograficzny
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:Dia
Label
value.text
SlideTransition Przechōd slajdu
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:ShowSlide
Label
value.text
Sho~w Slide Po~koż slajd
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:HideSlide
Label
value.text
~Hide Slide ~Skryj slajd
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:TextAttributes
Label
value.text
Te~xt Attributes...
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:PagesPerRow
Label
value.text
Slides per Row Wielość slajdōw w wierszu
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:TextFitToSizeTool
Label
value.text
Fit Text in Textbox Size Napasuj tekst do srogości pola tekstowego
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:VerticalTextFitToSizeTool
Label
value.text
Fit Vertical Text to Frame Napasuj piōnowy tekst do rōmki
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:Objects3DToolbox
Label
value.text
3D Objects Ôbiekty 3D
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:Cube
Label
value.text
Cube Sześcian
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:Sphere
Label
value.text
Sphere Sfera
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:Cylinder
Label
value.text
Cylinder Celynder
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:Cone
Label
value.text
Cone Stożek
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:Cyramid
Label
value.text
Pyramid Ôstrosup
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:GlueEditMode
Label
value.text
~Glue Points Pōnkty z~lepianio
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:GlueEditMode
TooltipLabel
value.text
Show Glue Points Functions Pokoż funkcyje pōnktōw zlepianio
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:GlueInsertPoint
Label
value.text
Insert Glue Point Wstow pōnkt zlepianio
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:GluePercent
Label
value.text
Glue Point Relative Wzglyndno pozycyjo pōnktu zlepianio
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:GlueEscapeDirection
Label
value.text
Exit Direction Rychtōnek wychodu
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:GlueHorzAlignCenter
Label
value.text
Glue Point Horizontal Center Pōnkt zlepianio na postrzodku w poziōmie

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Silesian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
DrawImpressCommands.xcu
..DrawImpressCommands.UserInterface.Commands..uno:TextAttributes
Label
value.text
Source string description
AVpQn
Source string location
DrawImpressCommands.xcu
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
szl/officecfg/registry/data/org/openoffice/Office/UI.po, string 810