Translation

T602FILTER_STR_ENCODING_LABEL
English BU2Mt
Context English Dutch Actions
STR_ERROR_TYPE_NAME_EXISTS The name for the user interface '%s1' is already used by the XML filter '%s2'. Please enter a different name. De naam voor de gebruikersinterface '%s1' is al in gebruik door het XML filter '%s2'. Voer een andere naam in.
STR_ERROR_EXPORT_XSLT_NOT_FOUND The XSLT for export cannot be found. Please enter a valid path. De XSLT voor exporteren is niet gevonden. Voer een geldig pad in.
STR_ERROR_IMPORT_XSLT_NOT_FOUND The XSLT for import cannot be found. Please enter a valid path. De XSLT voor importeren is niet gevonden. Voer een geldig pad in.
STR_ERROR_IMPORT_TEMPLATE_NOT_FOUND The given import template cannot be found. Please enter a valid path. De gegeven importsjabloon is niet gevonden. Voer een geldig pad in.
STR_DEFAULT_FILTER_NAME New Filter Nieuw Filter
STR_DEFAULT_UI_NAME Untitled Naamloos
STR_UNDEFINED_FILTER undefined filter ongedefinieerd filter
STR_FILTER_HAS_BEEN_SAVED The XML filter '%s' has been saved as package '%s'. Het XML-filter '%s' is opgeslagen als pakket '%s'.
STR_FILTERS_HAVE_BEEN_SAVED %s XML filters have been saved in the package '%s'. %s XML-filters zijn opgeslagen in het pakket '%s'.
STR_FILTER_PACKAGE XSLT filter package XSLT-filterpakket
STR_FILTER_INSTALLED The XML filter '%s' has been installed successfully. Het XML-filter '%s' is succesvol geïnstalleerd.
STR_FILTERS_INSTALLED %s XML filters have been installed successfully. %s XML-filters zijn geïnstalleerd.
STR_NO_FILTERS_FOUND No XML filter could be installed because the package '%s' does not contain any XML filters. Er werden geen XML-filters geïnstalleerd, omdat het pakket '%s' er geen bevat.
STR_XML_FILTER_LISTBOX XML Filter List Lijst met XML-filters
T602FILTER_STR_IMPORT_DIALOG_TITLE Settings for T602 import Instellingen voor T602-import
T602FILTER_STR_ENCODING_LABEL Encoding Codering
T602FILTER_STR_ENCODING_AUTO Automatic Automatisch
T602FILTER_STR_ENCODING_CP852 CP852 (Latin2) CP852 (Latijns2)
T602FILTER_STR_ENCODING_CP895 CP895 (KEYB2CS, Kamenicky) CP895 (KEYB2CS, Kamenicky)
T602FILTER_STR_ENCODING_KOI8CS2 KOI8 CS2 KOI8 CS2
T602FILTER_STR_CYRILLIC_MODE Mode for Russian language (Cyrillic) Modus voor Russische taal (Cyrillisch)
T602FILTER_STR_REFORMAT_TEXT Reformat the text Tekst opnieuw opmaken
T602FILTER_STR_DOT_COMMANDS Display dot commands Dot-opdrachten weergeven
T602FILTER_STR_CANCEL_BUTTON Cancel Annuleren
T602FILTER_STR_OK_BUTTON OK OK
PDF_PROGRESS_BAR Export as PDF Als PDF Exporteren
STR_PDF_EXPORT_UDPWD Set open password Wachtwoord instellen voor openen
STR_PDF_EXPORT_ODPWD Set permission password Wachtwoord instellen voor rechten
STR_WARN_PASSWORD_PDFA PDF/A does not allow encryption. The exported PDF file will not be password protected. PDF/A laat geen encryptie toe. Het geëxporteerd PDF-bestand zal niet door een wachtwoord worden beschermd.
STR_WARN_TRANSP_PDFA_SHORT PDF/A transparency Transparantie van de PDF/A
STR_WARN_TRANSP_PDFA PDF/A forbids transparency. A transparent object was painted opaque instead. PDF/A verbiedt transparantie. Een transparant object werd in plaats daarvan ondoorzichtig.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/filter/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI – 7.2/svtools/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Context
T602FILTER_STR_ENCODING_LABEL
Source string description
BU2Mt
Source string location
filter/inc/strings.hrc:46
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
nl/filter/messages.po, string 22