Translation

RID_SVXITEMS_CHARSCALE_OFF
English rXDuA
Context English Czech Actions
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_BELOW_POS Below Pod
RID_SVXITEMS_TWOLINES_OFF Double-lined off Dvojité řádky vypnuto
RID_SVXITEMS_TWOLINES Double-lined Dvojité řádky
RID_SVXITEMS_SCRPTSPC_OFF No automatic character spacing Bez automatických rozestupů mezi znaky
RID_SVXITEMS_SCRPTSPC_ON No automatic character spacing Bez automatických rozestupů mezi znaky
RID_SVXITEMS_HNGPNCT_OFF No hanging punctuation at line end Bez předsazené interpunkce na konci řádku
RID_SVXITEMS_HNGPNCT_ON Hanging punctuation at line end Předsazená interpunkce na konci řádku
RID_SVXITEMS_FORBIDDEN_RULE_OFF Apply list of forbidden characters to beginning and end of lines Aplikovat seznam zakázaných znaků na začátek a konec řádků
RID_SVXITEMS_FORBIDDEN_RULE_ON Don't apply list of forbidden characters to beginning and end of lines Neaplikovat seznam zakázaných znaků na začátek a konec řádků
RID_SVXITEMS_CHARROTATE_OFF No rotated characters Bez otočených znaků
RID_SVXITEMS_CHARROTATE Character rotated by $(ARG1)° Znak otočený o $(ARG1)°
RID_SVXITEMS_CHARROTATE_FITLINE Fit to line Přizpůsobit řádce
RID_SVXITEMS_TEXTROTATE_OFF Text is not rotated Text není otočený
RID_SVXITEMS_TEXTROTATE Text is rotated by $(ARG1)° Text je otočený o $(ARG1)°
RID_SVXITEMS_CHARSCALE Characters scaled $(ARG1)% Znaky zvětšené o $(ARG1)%
RID_SVXITEMS_CHARSCALE_OFF No scaled characters Bez zvětšení znaků
RID_SVXITEMS_RELIEF_NONE No relief Bez reliéfu
RID_SVXITEMS_RELIEF_EMBOSSED Relief Reliéf
RID_SVXITEMS_RELIEF_ENGRAVED Engraved Rytina
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_AUTO Automatic text alignment Automatické zarovnání textu
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_BASELINE Text aligned to base line Text zarovnán na základnu
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_TOP Text aligned top Text zarovnán nahoru
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_CENTER Text aligned middle Text zarovnán na střed
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_BOTTOM Text aligned bottom Text zarovnán dolů
RID_SVXITEMS_FRMDIR_HORI_LEFT_TOP Text direction left-to-right (horizontal) Směr textu zleva doprava (vodorovně)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_HORI_RIGHT_TOP Text direction right-to-left (horizontal) Směr textu zprava doleva (vodorovně)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_VERT_TOP_RIGHT Text direction right-to-left (vertical) Směr textu zprava doleva (svisle)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_VERT_TOP_LEFT Text direction left-to-right (vertical) Směr textu zleva doprava (svisle)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_ENVIRONMENT Use superordinate object text direction setting Použít nastavení směru textu nadřazeného objektu
RID_SVXITEMS_FRMDIR_VERT_BOT_LEFT Text direction left-to-right (vertical from bottom) Směr textu zleva doprava (svisle zdola)
RID_SVXITEMS_PARASNAPTOGRID_ON Paragraph snaps to text grid (if active) Odstavec je přichytáván na mřížku (je-li aktivní)

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXITEMS_CHARSCALE_OFF
Source string description
rXDuA
Source string location
include/editeng/editrids.hrc:260
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs/editeng/messages.po, string 243