Translation

stock
English mgpxh
Context English Czech Actions
RID_SVXITEMS_HORJUST_BLOCK Justify vertically Do bloku svisle
RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_AUTO Automatic Justify Do bloku automaticky
RID_SVXITEMS_JUSTMETHOD_DISTRIBUTE Distributed Justify Do bloku rozprostřeně
stock _Add Př_idat
stock _Apply _Použít
stock _Cancel _Zrušit
stock _Close Za_vřít
stock _Delete S_mazat
stock _Edit _Upravit
stock _Help _Nápověda
stock _New _Nový
stock _No _Ne
stock _OK _OK
stock _Remove _Odstranit
stock _Reset O_bnovit
stock _Yes _Ano
spellmenu|ignore I_gnore All I_gnorovat vždy
spellmenu|insert _Add to Dictionary _Přidat do slovníku
spellmenu|add _Add to Dictionary _Přidat do slovníku
spellmenu|check _Spellcheck... _Kontrola pravopisu
spellmenu|autocorrect AutoCorrect _To _Automaticky opravovat na
spellmenu|autocorrectdlg Auto_Correct Options... _Nastavení automatických oprav...
RID_SVXITEMS_BREAK_NONE No break Bez zalomení
RID_SVXITEMS_BREAK_COLUMN_BEFORE Break before new column Zalomit před novým sloupcem
RID_SVXITEMS_BREAK_COLUMN_AFTER Break after new column Zalomit za novým sloupcem
RID_SVXITEMS_BREAK_COLUMN_BOTH Break before and after new column Zalomit před a za novým sloupcem
RID_SVXITEMS_BREAK_PAGE_BEFORE Break before new page Zalomit před novou stránkou
RID_SVXITEMS_BREAK_PAGE_AFTER Break after new page Zalomit za novou stránkou
RID_SVXITEMS_BREAK_PAGE_BOTH Break before and after new page Zalomit před a za novou stránkou
RID_SVXITEMS_SHADOW_NONE No Shadow Bez stínování
RID_SVXITEMS_SHADOW_TOPLEFT Shadow top left Stín vlevo nahoře

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/editeng/messages
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/basctl/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/svx/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/dbaccess/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/sw/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/accessibility/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/wizards/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/oox/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/starmath/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/forms/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/desktop/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/shell/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/chart2/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/avmedia/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/extensions/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/framework/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/writerperfect/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/filter/messages
Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/basic/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
_Yes _Ano LibreOffice UI - master

String information

Context
stock
Source string description
mgpxh
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
cs/editeng/messages.po, string 26