Translation

RID_SVXITEMS_FORBIDDEN_RULE_OFF
English mERAB
Context English Czech Actions
RID_SVXITEMS_KERNING_CONDENSED Condensed Zúžené
RID_SVXITEMS_GRAPHIC Graphic Obrázek
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_NONE_STYLE none žádný
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_DOT_STYLE Dots Tečky
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_CIRCLE_STYLE Circle Kruh
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_DISC_STYLE Filled circle Vyplněný kruh
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_ACCENT_STYLE Accent Akcent
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_ABOVE_POS Above Nad
RID_SVXITEMS_EMPHASIS_BELOW_POS Below Pod
RID_SVXITEMS_TWOLINES_OFF Double-lined off Dvojité řádky vypnuto
RID_SVXITEMS_TWOLINES Double-lined Dvojité řádky
RID_SVXITEMS_SCRPTSPC_OFF No automatic character spacing Bez automatických rozestupů mezi znaky
RID_SVXITEMS_SCRPTSPC_ON No automatic character spacing Bez automatických rozestupů mezi znaky
RID_SVXITEMS_HNGPNCT_OFF No hanging punctuation at line end Bez předsazené interpunkce na konci řádku
RID_SVXITEMS_HNGPNCT_ON Hanging punctuation at line end Předsazená interpunkce na konci řádku
RID_SVXITEMS_FORBIDDEN_RULE_OFF Apply list of forbidden characters to beginning and end of lines Aplikovat seznam zakázaných znaků na začátek a konec řádků
RID_SVXITEMS_FORBIDDEN_RULE_ON Don't apply list of forbidden characters to beginning and end of lines Neaplikovat seznam zakázaných znaků na začátek a konec řádků
RID_SVXITEMS_CHARROTATE_OFF No rotated characters Bez otočených znaků
RID_SVXITEMS_CHARROTATE Character rotated by $(ARG1)° Znak otočený o $(ARG1)°
RID_SVXITEMS_CHARROTATE_FITLINE Fit to line Přizpůsobit řádce
RID_SVXITEMS_TEXTROTATE_OFF Text is not rotated Text není otočený
RID_SVXITEMS_TEXTROTATE Text is rotated by $(ARG1)° Text je otočený o $(ARG1)°
RID_SVXITEMS_CHARSCALE Characters scaled $(ARG1)% Znaky zvětšené o $(ARG1)%
RID_SVXITEMS_CHARSCALE_OFF No scaled characters Bez zvětšení znaků
RID_SVXITEMS_RELIEF_NONE No relief Bez reliéfu
RID_SVXITEMS_RELIEF_EMBOSSED Relief Reliéf
RID_SVXITEMS_RELIEF_ENGRAVED Engraved Rytina
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_AUTO Automatic text alignment Automatické zarovnání textu
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_BASELINE Text aligned to base line Text zarovnán na základnu
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_TOP Text aligned top Text zarovnán nahoru
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_CENTER Text aligned middle Text zarovnán na střed

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Apply Použít LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_SVXITEMS_FORBIDDEN_RULE_OFF
Source string description
mERAB
Source string location
include/editeng/editrids.hrc:252
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
cs/editeng/messages.po, string 235