Translation

RID_STR_WORD
English uqG6M
Context English Czech
RID_SVXITEMS_PARASNAPTOGRID_ON Paragraph snaps to text grid (if active) Odstavec je přichytáván na mřížku (je-li aktivní)
RID_SVXITEMS_PARASNAPTOGRID_OFF Paragraph does not snap to text grid Odstavec není přichytáván na mřížku
RID_SVXITEMS_CHARHIDDEN_FALSE Not hidden Viditelný
RID_SVXITEMS_CHARHIDDEN_TRUE Hidden Skrytý
RID_SVXSTR_PAPERBIN Paper tray Zásobník papíru
RID_SVXSTR_PAPERBIN_SETTINGS [From printer settings] [Z nastavení tiskárny]
RID_EDITUNDO_DEL Delete Smazat
RID_EDITUNDO_MOVE Move Přesunout
RID_EDITUNDO_INSERT Insert Vložit
RID_EDITUNDO_REPLACE Replace Nahradit
RID_EDITUNDO_SETATTRIBS Apply attributes Použít atributy
RID_EDITUNDO_RESETATTRIBS Reset attributes Obnovit atributy
RID_EDITUNDO_INDENT Indent Odsadit
RID_EDITUNDO_SETSTYLE Apply Styles Použít styly
RID_EDITUNDO_TRANSLITERATE Change Case Změnit velikost písmen
RID_STR_WORD Word is %x Slovo je %x
RID_STR_PARAGRAPH Paragraph is %x Odstavec je %x
RID_SVXSTR_AUTOMATIC Automatic Automatická
RID_SVXSTR_A11Y_IMAGEBULLET_DESCRIPTION Image bullet in paragraph Odrážka s obrázkem v odstavci
RID_SVXSTR_A11Y_IMAGEBULLET_NAME Image bullet Odrážka s obrázkem
RID_SVXSTR_A11Y_PARAGRAPH_DESCRIPTION Paragraph: $(ARG) Odstavec: $(ARG)
RID_SVXSTR_QUERY_CONTINUE Continue checking at beginning of document? Pokračovat v kontrole od začátku dokumentu?
RID_SVXSTR_QUERY_BW_CONTINUE Continue checking at end of document? Pokračovat v kontrole od konce dokumentu?
RID_SVXSTR_DIC_ERR_UNKNOWN Word cannot be added to dictionary
due to unknown reason.
Z neznámého důvodu nelze
slovo přidat do slovníku.
RID_SVXSTR_DIC_ERR_FULL The dictionary is already full. Slovník je již plný.
RID_SVXSTR_DIC_ERR_READONLY The dictionary is read-only. Slovník je jen pro čtení.
RID_OUTLUNDO_DEPTH Indent Odsadit
RID_OUTLUNDO_EXPAND Show subpoints Zobrazit podbody
RID_OUTLUNDO_COLLAPSE Collapse Skrýt všechno
RID_OUTLUNDO_ATTR Apply attributes Použít atributy
RID_OUTLUNDO_INSERT Insert Vložit

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_STR_WORD
Source string description
uqG6M
Source string location
include/editeng/editrids.hrc:292
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
cs/editeng/messages.po, string 273