Translation

spellmenu|add
English PEnQT
Context English Czech Actions
stock _Add Př_idat
stock _Apply _Použít
stock _Cancel _Zrušit
stock _Close Za_vřít
stock _Delete S_mazat
stock _Edit _Upravit
stock _Help _Nápověda
stock _New _Nový
stock _No _Ne
stock _OK _OK
stock _Remove _Odstranit
stock _Reset O_bnovit
stock _Yes _Ano
spellmenu|ignore I_gnore All I_gnorovat vždy
spellmenu|insert _Add to Dictionary _Přidat do slovníku
spellmenu|add _Add to Dictionary _Přidat do slovníku
spellmenu|check _Spellcheck... _Kontrola pravopisu
spellmenu|autocorrect AutoCorrect _To _Automaticky opravovat na
spellmenu|autocorrectdlg Auto_Correct Options... _Nastavení automatických oprav...
RID_SVXITEMS_BREAK_NONE No break Bez zalomení
RID_SVXITEMS_BREAK_COLUMN_BEFORE Break before new column Zalomit před novým sloupcem
RID_SVXITEMS_BREAK_COLUMN_AFTER Break after new column Zalomit za novým sloupcem
RID_SVXITEMS_BREAK_COLUMN_BOTH Break before and after new column Zalomit před a za novým sloupcem
RID_SVXITEMS_BREAK_PAGE_BEFORE Break before new page Zalomit před novou stránkou
RID_SVXITEMS_BREAK_PAGE_AFTER Break after new page Zalomit za novou stránkou
RID_SVXITEMS_BREAK_PAGE_BOTH Break before and after new page Zalomit před a za novou stránkou
RID_SVXITEMS_SHADOW_NONE No Shadow Bez stínování
RID_SVXITEMS_SHADOW_TOPLEFT Shadow top left Stín vlevo nahoře
RID_SVXITEMS_SHADOW_TOPRIGHT Shadow top right Stín vpravo nahoře
RID_SVXITEMS_SHADOW_BOTTOMLEFT Shadow bottom left Stín vlevo dole
RID_SVXITEMS_SHADOW_BOTTOMRIGHT Shadow bottom right Stín vpravo dole
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/editeng/messages
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice UI – 7.2/editeng/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
_Add _Přidat LibreOffice UI - master
Add Přidat LibreOffice UI - master

String information

Context
spellmenu|add
Source string description
PEnQT
Source string location
editeng/uiconfig/ui/spellmenu.ui:34
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs/editeng/messages.po, string 29