Translation

RID_SVXITEMS_OL_DOUBLEWAVE
English 2KkqW
Context English Czech Actions
RID_SVXITEMS_UL_BOLDLONGDASH Underline (long dash, bold) Podtržené (dlouhé čárky, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASHDOT Underline (dot dash, bold) Podtržené (tečkované, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASHDOTDOT Underline (dot dot dash, bold) Podtržené (tečka tečka čárka, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDWAVE Underline (wave, bold) Podtržené (vlnka, tučné)
RID_SVXITEMS_OL_NONE No overline Bez nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_SINGLE Single overline Jednoduché nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DOUBLE Double overline Dvojité nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DOTTED Dotted overline Tečkované nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DONTKNOW Overline Nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DASH Overline (dashes) Nadtržení (čárky)
RID_SVXITEMS_OL_LONGDASH Overline (long dashes) Nadtržení (dlouhé čárky)
RID_SVXITEMS_OL_DASHDOT Overline (dot dash) Nadtržení (čerchovaně)
RID_SVXITEMS_OL_DASHDOTDOT Overline (dot dot dash) Nadtržení (tečka tečka čárka)
RID_SVXITEMS_OL_SMALLWAVE Overline (small wave) Nadtržení (drobná vlnka)
RID_SVXITEMS_OL_WAVE Overline (Wave) Nadtržení (vlnka)
RID_SVXITEMS_OL_DOUBLEWAVE Overline (Double wave) Nadtržení (dvojitá vlnka)
RID_SVXITEMS_OL_BOLD Overlined (Bold) Nadtržení (tučně)
RID_SVXITEMS_OL_BOLDDOTTED Dotted overline (Bold) Tečkované nadtržení (tučně)
RID_SVXITEMS_OL_BOLDDASH Overline (Dash bold) Nadtržení (tučné čárky)
RID_SVXITEMS_OL_BOLDLONGDASH Overline (long dash, bold) Nadtržení (dlouhé čárky, tučné)
RID_SVXITEMS_OL_BOLDDASHDOT Overline (dot dash, bold) Nadtržení (tečkované, tučné)
RID_SVXITEMS_OL_BOLDDASHDOTDOT Overline (dot dot dash, bold) Nadtržení (tečka tečka čárka, tučné)
RID_SVXITEMS_OL_BOLDWAVE Overline (wave, bold) Nadtržení (vlnka, tučné)
RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_NONE No strikethrough Bez přeškrtnutí
RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_SINGLE Single strikethrough Jednoduché přeškrtnutí
RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_DOUBLE Double strikethrough Dvojité přeškrtnutí
RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_DONTKNOW Strikethrough Přeškrtnutí
RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_BOLD Bold strikethrough Tučné přeškrtnutí
RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_SLASH Strike through with slash Přeškrtnutí lomítkem
RID_SVXITEMS_STRIKEOUT_X Strike through with Xes Přeškrtnutí písmenem X
RID_SVXITEMS_CASEMAP_NONE None Žádná

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXITEMS_OL_DOUBLEWAVE
Source string description
2KkqW
Source string location
include/editeng/editrids.hrc:110
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
cs/editeng/messages.po, string 105