Translation

RID_SVXITEMS_WEIGHT_ULTRABOLD
English g2MrK
Context English Czech Actions
RID_SVXITEMS_COLOR_LIGHTMAGENTA Light Magenta Světlá magenta
RID_SVXITEMS_COLOR_YELLOW Yellow Žlutá
RID_SVXITEMS_COLOR_WHITE White Bílá
RID_SVXITEMS_ITALIC_NONE Not Italic Bez kurzívy
RID_SVXITEMS_ITALIC_OBLIQUE Oblique italic Skloněná kurzíva
RID_SVXITEMS_ITALIC_NORMAL Italic Kurzíva
RID_SVXITEMS_WEIGHT_DONTKNOW ? ?
RID_SVXITEMS_WEIGHT_THIN thin tenké
RID_SVXITEMS_WEIGHT_ULTRALIGHT ultra thin velmi tenké
RID_SVXITEMS_WEIGHT_LIGHT light světlé
RID_SVXITEMS_WEIGHT_SEMILIGHT semi light středně světlé
RID_SVXITEMS_WEIGHT_NORMAL normal normální
RID_SVXITEMS_WEIGHT_MEDIUM medium střední
RID_SVXITEMS_WEIGHT_SEMIBOLD semi bold středně tučné
RID_SVXITEMS_WEIGHT_BOLD bold tučné
RID_SVXITEMS_WEIGHT_ULTRABOLD ultra bold velmi tučné
RID_SVXITEMS_WEIGHT_BLACK black černé
RID_SVXITEMS_UL_NONE No underline Bez podtržení
RID_SVXITEMS_UL_SINGLE Single underline Jednoduché podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DOUBLE Double underline Dvojité podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DOTTED Dotted underline Tečkované podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DONTKNOW Underline Podtržené
RID_SVXITEMS_UL_DASH Underline (dashes) Podtržené (čárky)
RID_SVXITEMS_UL_LONGDASH Underline (long dashes) Podtržené (dlouhé čárky)
RID_SVXITEMS_UL_DASHDOT Underline (dot dash) Podtržené (čerchovaně)
RID_SVXITEMS_UL_DASHDOTDOT Underline (dot dot dash) Podtržené (tečka tečka čárka)
RID_SVXITEMS_UL_SMALLWAVE Underline (small wave) Podtržené (drobná vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_WAVE Underline (Wave) Podtržené (vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_DOUBLEWAVE Underline (Double wave) Podtržené (dvojitá vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_BOLD Underlined (Bold) Podtržené (tučně)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDOTTED Dotted underline (Bold) Tečkované podtržení (tučně)

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXITEMS_WEIGHT_ULTRABOLD
Source string description
g2MrK
Source string location
include/editeng/editrids.hrc:74
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
cs/editeng/messages.po, string 73