Translation

RID_SVXITEMS_UL_DASHDOTDOT
English tvEwq
Context English Czech Actions
RID_SVXITEMS_WEIGHT_SEMILIGHT semi light středně světlé
RID_SVXITEMS_WEIGHT_NORMAL normal normální
RID_SVXITEMS_WEIGHT_MEDIUM medium střední
RID_SVXITEMS_WEIGHT_SEMIBOLD semi bold středně tučné
RID_SVXITEMS_WEIGHT_BOLD bold tučné
RID_SVXITEMS_WEIGHT_ULTRABOLD ultra bold velmi tučné
RID_SVXITEMS_WEIGHT_BLACK black černé
RID_SVXITEMS_UL_NONE No underline Bez podtržení
RID_SVXITEMS_UL_SINGLE Single underline Jednoduché podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DOUBLE Double underline Dvojité podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DOTTED Dotted underline Tečkované podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DONTKNOW Underline Podtržené
RID_SVXITEMS_UL_DASH Underline (dashes) Podtržené (čárky)
RID_SVXITEMS_UL_LONGDASH Underline (long dashes) Podtržené (dlouhé čárky)
RID_SVXITEMS_UL_DASHDOT Underline (dot dash) Podtržené (čerchovaně)
RID_SVXITEMS_UL_DASHDOTDOT Underline (dot dot dash) Podtržené (tečka tečka čárka)
RID_SVXITEMS_UL_SMALLWAVE Underline (small wave) Podtržené (drobná vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_WAVE Underline (Wave) Podtržené (vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_DOUBLEWAVE Underline (Double wave) Podtržené (dvojitá vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_BOLD Underlined (Bold) Podtržené (tučně)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDOTTED Dotted underline (Bold) Tečkované podtržení (tučně)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASH Underline (Dash bold) Podtržené (tučné čárky)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDLONGDASH Underline (long dash, bold) Podtržené (dlouhé čárky, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASHDOT Underline (dot dash, bold) Podtržené (tečkované, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASHDOTDOT Underline (dot dot dash, bold) Podtržené (tečka tečka čárka, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDWAVE Underline (wave, bold) Podtržené (vlnka, tučné)
RID_SVXITEMS_OL_NONE No overline Bez nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_SINGLE Single overline Jednoduché nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DOUBLE Double overline Dvojité nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DOTTED Dotted overline Tečkované nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DONTKNOW Overline Nadtržení

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXITEMS_UL_DASHDOTDOT
Source string description
tvEwq
Source string location
include/editeng/editrids.hrc:86
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/editeng/messages.po, string 83