Translation

RID_SVXITEMS_UL_BOLD
English LY5k6
Context English Czech Actions
RID_SVXITEMS_WEIGHT_BOLD bold tučné
RID_SVXITEMS_WEIGHT_ULTRABOLD ultra bold velmi tučné
RID_SVXITEMS_WEIGHT_BLACK black černé
RID_SVXITEMS_UL_NONE No underline Bez podtržení
RID_SVXITEMS_UL_SINGLE Single underline Jednoduché podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DOUBLE Double underline Dvojité podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DOTTED Dotted underline Tečkované podtržení
RID_SVXITEMS_UL_DONTKNOW Underline Podtržené
RID_SVXITEMS_UL_DASH Underline (dashes) Podtržené (čárky)
RID_SVXITEMS_UL_LONGDASH Underline (long dashes) Podtržené (dlouhé čárky)
RID_SVXITEMS_UL_DASHDOT Underline (dot dash) Podtržené (čerchovaně)
RID_SVXITEMS_UL_DASHDOTDOT Underline (dot dot dash) Podtržené (tečka tečka čárka)
RID_SVXITEMS_UL_SMALLWAVE Underline (small wave) Podtržené (drobná vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_WAVE Underline (Wave) Podtržené (vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_DOUBLEWAVE Underline (Double wave) Podtržené (dvojitá vlnka)
RID_SVXITEMS_UL_BOLD Underlined (Bold) Podtržené (tučně)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDOTTED Dotted underline (Bold) Tečkované podtržení (tučně)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASH Underline (Dash bold) Podtržené (tučné čárky)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDLONGDASH Underline (long dash, bold) Podtržené (dlouhé čárky, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASHDOT Underline (dot dash, bold) Podtržené (tečkované, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDDASHDOTDOT Underline (dot dot dash, bold) Podtržené (tečka tečka čárka, tučné)
RID_SVXITEMS_UL_BOLDWAVE Underline (wave, bold) Podtržené (vlnka, tučné)
RID_SVXITEMS_OL_NONE No overline Bez nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_SINGLE Single overline Jednoduché nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DOUBLE Double overline Dvojité nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DOTTED Dotted overline Tečkované nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DONTKNOW Overline Nadtržení
RID_SVXITEMS_OL_DASH Overline (dashes) Nadtržení (čárky)
RID_SVXITEMS_OL_LONGDASH Overline (long dashes) Nadtržení (dlouhé čárky)
RID_SVXITEMS_OL_DASHDOT Overline (dot dash) Nadtržení (čerchovaně)
RID_SVXITEMS_OL_DASHDOTDOT Overline (dot dot dash) Nadtržení (tečka tečka čárka)

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
RID_SVXITEMS_UL_BOLD
Source string description
LY5k6
Source string location
include/editeng/editrids.hrc:90
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/editeng/messages.po, string 87