Translation

RID_SVXITEMS_FRMDIR_ENVIRONMENT
English 2XBXr
Context English Czech Actions
RID_SVXITEMS_TEXTROTATE Text is rotated by $(ARG1)° Text je otočený o $(ARG1)°
RID_SVXITEMS_CHARSCALE Characters scaled $(ARG1)% Znaky zvětšené o $(ARG1)%
RID_SVXITEMS_CHARSCALE_OFF No scaled characters Bez zvětšení znaků
RID_SVXITEMS_RELIEF_NONE No relief Bez reliéfu
RID_SVXITEMS_RELIEF_EMBOSSED Relief Reliéf
RID_SVXITEMS_RELIEF_ENGRAVED Engraved Rytina
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_AUTO Automatic text alignment Automatické zarovnání textu
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_BASELINE Text aligned to base line Text zarovnán na základnu
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_TOP Text aligned top Text zarovnán nahoru
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_CENTER Text aligned middle Text zarovnán na střed
RID_SVXITEMS_PARAVERTALIGN_BOTTOM Text aligned bottom Text zarovnán dolů
RID_SVXITEMS_FRMDIR_HORI_LEFT_TOP Text direction left-to-right (horizontal) Směr textu zleva doprava (vodorovně)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_HORI_RIGHT_TOP Text direction right-to-left (horizontal) Směr textu zprava doleva (vodorovně)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_VERT_TOP_RIGHT Text direction right-to-left (vertical) Směr textu zprava doleva (svisle)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_VERT_TOP_LEFT Text direction left-to-right (vertical) Směr textu zleva doprava (svisle)
RID_SVXITEMS_FRMDIR_ENVIRONMENT Use superordinate object text direction setting Použít nastavení směru textu nadřazeného objektu
RID_SVXITEMS_FRMDIR_VERT_BOT_LEFT Text direction left-to-right (vertical from bottom) Směr textu zleva doprava (svisle zdola)
RID_SVXITEMS_PARASNAPTOGRID_ON Paragraph snaps to text grid (if active) Odstavec je přichytáván na mřížku (je-li aktivní)
RID_SVXITEMS_PARASNAPTOGRID_OFF Paragraph does not snap to text grid Odstavec není přichytáván na mřížku
RID_SVXITEMS_CHARHIDDEN_FALSE Not hidden Viditelný
RID_SVXITEMS_CHARHIDDEN_TRUE Hidden Skrytý
RID_SVXSTR_PAPERBIN Paper tray Zásobník papíru
RID_SVXSTR_PAPERBIN_SETTINGS [From printer settings] [Z nastavení tiskárny]
RID_EDITUNDO_DEL Delete Smazat
RID_EDITUNDO_MOVE Move Přesunout
RID_EDITUNDO_INSERT Insert Vložit
RID_EDITUNDO_REPLACE Replace Nahradit
RID_EDITUNDO_SETATTRIBS Apply attributes Použít atributy
RID_EDITUNDO_RESETATTRIBS Reset attributes Obnovit atributy
RID_EDITUNDO_INDENT Indent Odsadit
RID_EDITUNDO_SETSTYLE Apply Styles Použít styly

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
text direction směr textu LibreOffice UI - master

String information

Context
RID_SVXITEMS_FRMDIR_ENVIRONMENT
Source string description
2XBXr
Source string location
include/editeng/editrids.hrc:273
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
cs/editeng/messages.po, string 256