Translation

en_en_US.properties hlp_apostrophe property.text
English 5VaaT
Context English Finnish Actions
en_en_US.properties
spaces
property.text
Word spacing Sanavälit
en_en_US.properties
hlp_mdash
property.text
Force unspaced em dash instead of spaced en dash. Pakota pitkä ajatusviiva ilman välejä lyhyen, väleillä erotetun ajatusviivan tilalle.
en_en_US.properties
mdash
property.text
Em dash Pitkä ajatusviiva
en_en_US.properties
hlp_ndash
property.text
Force spaced en dash instead of unspaced em dash. Pakota lyhyt väleillä erotettu ajatusviiva pitkän, ilman välejä olevan ajatusviivan tilalle.
en_en_US.properties
ndash
property.text
En dash Lyhyt ajatusviiva
en_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Tarkista kokolainausmerkit: "x" → “x”
en_en_US.properties
quotation
property.text
Quotation marks Lainausmerkit
en_en_US.properties
hlp_times
property.text
Check true multiplication sign: 5x5 → 5×5 Tarkista aito kertomerkki: 5x5 → 5×5
en_en_US.properties
times
property.text
Multiplication sign Kertomerkki
en_en_US.properties
hlp_spaces2
property.text
Check single spaces between sentences. Tarkista yksinkertainen väli virkkeiden välissä.
en_en_US.properties
spaces2
property.text
Sentence spacing Virkkeiden välit
en_en_US.properties
hlp_spaces3
property.text
Check more than two extra space characters between words and sentences. Tarkista ylimääräiset (kahta useammat) välilyönnit sanojen ja virkkeiden välissä.
en_en_US.properties
spaces3
property.text
More spaces Lisää välejä
en_en_US.properties
hlp_minus
property.text
Change hyphen characters to real minus signs. Vaihda yhdysmerkit oikeiksi miinusmerkeiksi.
en_en_US.properties
minus
property.text
Minus sign Miinusmerkki
en_en_US.properties
hlp_apostrophe
property.text
Change typewriter apostrophe, single quotation marks and correct double primes. Korjaa suorat heittomerkit ja yksinkertaiset ja kaksinkertaiset lainausmerkit oikeilla lainausmerkeillä.
en_en_US.properties
apostrophe
property.text
Apostrophe Heittomerkki
en_en_US.properties
hlp_ellipsis
property.text
Change three dots with ellipsis. Korvaa kolme pistettä pistekolmikkomerkillä.
en_en_US.properties
ellipsis
property.text
Ellipsis Pistekolmikko
en_en_US.properties
others
property.text
Others Muut
en_en_US.properties
hlp_metric
property.text
Measurement conversion from °F, mph, ft, in, lb, gal and miles. Muunnokset mittayksiköistä °F, mph, ft, in, lb, gal ja mailit.
en_en_US.properties
metric
property.text
Convert to metric (°C, km/h, m, kg, l) Muunna metrijärjestelmään (°C, km/h, m, kg, l)
en_en_US.properties
hlp_numsep
property.text
Common (1000000 → 1,000,000) or ISO (1000000 → 1 000 000). Yleinen (1000000 → 1,000,000) tai ISO (1000000 → 1 000 000).
en_en_US.properties
numsep
property.text
Thousand separation of large numbers Suurten lukujen tuhaterottimet
en_en_US.properties
hlp_nonmetric
property.text
Measurement conversion from °C; km/h; cm, m, km; kg; l. Muunnokset mittayksiköistä °C, km/h, cm, m, km, kg ja l.
en_en_US.properties
nonmetric
property.text
Convert to non-metric (°F, mph, ft, lb, gal) Muunna ei-metriseen (°F, mph, ft, lb, gal)

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
double 1. kaksinkertainen, kaksois- 2. kaksinkertaisen tarkkuuden liukuluku 3. (riviväli) riviväli 2 LibreOffice UI - master
single 1. (viiva ym.) yksinkertainen 2. yksittäinen, yksi 3. (riviväli) riviväli 1 LibreOffice UI - master
typewriter apostrophe suora heittomerkki LibreOffice UI - master

String information

Context
en_en_US.properties
hlp_apostrophe
property.text
Source string description
5VaaT
Source string location
en_en_US.properties
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
fi/dictionaries/en/dialog.po, string 27