Translation

en_en_US.properties times property.text
English bCcZf
Context English Finnish Actions
en_en_US.properties
cap
property.text
Capitalization Isot kirjaimet
en_en_US.properties
hlp_dup
property.text
Check repeated words. Tarkista toistetut sanat.
en_en_US.properties
dup
property.text
Word duplication Sanojen toisto
en_en_US.properties
hlp_pair
property.text
Check missing or extra parentheses and quotation marks. Tarkista puuttuvat tai ylimääräiset sulkeet ja lainausmerkit.
en_en_US.properties
pair
property.text
Parentheses Sulkeet
en_en_US.properties
punctuation
property.text
Punctuation Välimerkit
en_en_US.properties
hlp_spaces
property.text
Check single spaces between words. Tarkista yksinkertaiset välilyönnit sanojen välissä.
en_en_US.properties
spaces
property.text
Word spacing Sanavälit
en_en_US.properties
hlp_mdash
property.text
Force unspaced em dash instead of spaced en dash. Pakota pitkä ajatusviiva ilman välejä lyhyen, väleillä erotetun ajatusviivan tilalle.
en_en_US.properties
mdash
property.text
Em dash Pitkä ajatusviiva
en_en_US.properties
hlp_ndash
property.text
Force spaced en dash instead of unspaced em dash. Pakota lyhyt väleillä erotettu ajatusviiva pitkän, ilman välejä olevan ajatusviivan tilalle.
en_en_US.properties
ndash
property.text
En dash Lyhyt ajatusviiva
en_en_US.properties
hlp_quotation
property.text
Check double quotation marks: "x" → “x” Tarkista kokolainausmerkit: "x" → “x”
en_en_US.properties
quotation
property.text
Quotation marks Lainausmerkit
en_en_US.properties
hlp_times
property.text
Check true multiplication sign: 5x5 → 5×5 Tarkista kertomerkki: 5x5 → 5×5
en_en_US.properties
times
property.text
Multiplication sign Kertomerkki
en_en_US.properties
hlp_spaces2
property.text
Check single spaces between sentences. Tarkista yksinkertainen väli virkkeiden välissä.
en_en_US.properties
spaces2
property.text
Sentence spacing Virkkeiden välit
en_en_US.properties
hlp_spaces3
property.text
Check more than two extra space characters between words and sentences. Tarkista ylimääräiset (kahta useammat) välilyönnit sanojen ja virkkeiden välissä.
en_en_US.properties
spaces3
property.text
More spaces Lisää välejä
en_en_US.properties
hlp_minus
property.text
Change hyphen characters to real minus signs. Vaihda yhdysmerkit oikeiksi miinusmerkeiksi.
en_en_US.properties
minus
property.text
Minus sign Miinusmerkki
en_en_US.properties
hlp_apostrophe
property.text
Change typewriter apostrophe, single quotation marks and correct double primes. Korjaa suorat heittomerkit ja yksinkertaiset ja kaksinkertaiset lainausmerkit oikeilla lainausmerkeillä.
en_en_US.properties
apostrophe
property.text
Apostrophe Heittomerkki
en_en_US.properties
hlp_ellipsis
property.text
Change three dots with ellipsis. Korvaa kolme pistettä pistekolmikkomerkillä.
en_en_US.properties
ellipsis
property.text
Ellipsis Pistekolmikko
en_en_US.properties
others
property.text
Others Muut
en_en_US.properties
hlp_metric
property.text
Measurement conversion from °F, mph, ft, in, lb, gal and miles. Muunnokset mittayksiköistä °F, mph, ft, in, lb, gal ja mailit.
en_en_US.properties
metric
property.text
Convert to metric (°C, km/h, m, kg, l) Muunna metrijärjestelmään (°C, km/h, m, kg, l)
en_en_US.properties
hlp_numsep
property.text
Common (1000000 → 1,000,000) or ISO (1000000 → 1 000 000). Yleinen (1000000 → 1,000,000) tai ISO (1000000 → 1 000 000).
en_en_US.properties
numsep
property.text
Thousand separation of large numbers Suurten lukujen tuhaterottimet

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
en_en_US.properties
times
property.text
Source string description
bCcZf
Source string location
en_en_US.properties
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
fi/dictionaries/en/dialog.po, string 20