Translation

zoomdialog|zoomsb-atkobject
English QGHoo
Context English Hungarian Actions
wordcompletionpage|extended_tip|collectwords Adds the frequently used words to a list. To remove a word from the Word Completion list, select the word, and then click Delete Entry. Felveszi a leggyakrabban használt szavakat egy listába. Egy szó szókiegészítési listából való eltávolításához válassza ki a szót, és kattintson a Bejegyzés törlése lehetőségre.
wordcompletionpage|delete _Delete _Törlés
wordcompletionpage|extended_tip|delete Removes the selected word or words from the Word Completion list. Törli a kijelölt szót vagy szavakat a Szókiegészítés listából.
wordcompletionpage|extended_tip|WordCompletionPage Stores frequently used words, and automatically completes a word after you type three letters that match the first three letters of a stored word. Tárolja a gyakran használt szavakat, és három begépelt betű után automatikusan kiegészíti a szót, ha ezek a betűk megegyeznek egy tárolt szó első három betűjével.
zoomdialog|ZoomDialog Zoom & View Layout Nagyítás és képernyőn elrendezés
zoomdialog|optimal Optimal Optimális
zoomdialog|extended_tip|optimal Resizes the display to fit the width of the text in the document at the moment the command is started. Átméretezi a képernyőt, hogy illeszkedjen a parancs futtatásának megkezdésekor kijelölt cellaterület szélességéhez.
zoomdialog|fitwandh Fit width and height Szélesség és magasság igazítása
zoomdialog|extended_tip|fitwandh Displays the entire page on your screen. A teljes oldalt megjeleníti a képernyőn.
zoomdialog|fitw Fit width Az oldal széltében beleférjen az ablakba
zoomdialog|extended_tip|fitw Displays the complete width of the document page. The top and bottom edges of the page may not be visible. Teljes szélességében jeleníti meg a dokumentumot. A lap teteje és az alja lehet, hogy nem lesz látható.
zoomdialog|100pc 100% 100%
zoomdialog|extended_tip|100pc Displays the document at its actual size. A dokumentumot valódi méretében mutatja.
zoomdialog|variable Variable: Változó:
zoomdialog|extended_tip|variable Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box. Írja be a dokumentum megjelenítésének nagyítási/kicsinyítési értéket. A mezőbe írjon százalékos értéket.
zoomdialog|zoomsb-atkobject Variable Változó
zoomdialog|extended_tip|zoomsb Enter the zoom factor at which you want to display the document. Enter a percentage in the box. Írja be a dokumentum megjelenítésének nagyítási/kicsinyítési értéket. A mezőbe írjon százalékos értéket.
zoomdialog|label2 Zoom Factor Nagyítás mértéke
zoomdialog|automatic Automatic Automatikus
zoomdialog|extended_tip|automatic The automatic view layout displays pages side by side, as many as the zoom factor allows. Az automatikus megjelenítési elrendezés esetén annyi oldal jelenik meg egymás mellett, amennyit a nagyítás/kicsinyítés megenged.
zoomdialog|singlepage Single page Egyetlen oldal
zoomdialog|extended_tip|singlepage The single page view layout displays pages beneath each other, but never side by side. Az egy oldalas megjelenítési elrendezés esetén az oldalak egymás alatt helyezkednek el, nem egymás mellett.
zoomdialog|columns Columns: Hasábok:
zoomdialog|extended_tip|columns In columns view layout you see pages in a given number of columns side by side. Enter the number of columns. Az oszlopos megjelenítési elrendezés esetén egy adott számú oszlop jelenik meg egymás mellett. Adja meg az oszlopok számát.
zoomdialog|columnssb-atkobject Columns Hasábok
zoomdialog|extended_tip|columnssb In columns view layout you see pages in a given number of columns side by side. Enter the number of columns. Az oszlopos megjelenítési elrendezés esetén egy adott számú oszlop jelenik meg egymás mellett. Adja meg az oszlopok számát.
zoomdialog|bookmode Book mode Könyv mód
zoomdialog|extended_tip|bookmode In book mode view layout you see two pages side by side as in an open book. The first page is a right page with an odd page number. A könyv módban két oldalt lát egymás mellett, mint a könyvekben. Az első oldal jobb oldali oldal, páratlan számozással.
zoomdialog|label1 View Layout Képernyőn elrendezés
zoomdialog|extended_tip|ZoomDialog Reduces or enlarges the screen display of %PRODUCTNAME. Csökkenti vagy növeli a %PRODUCTNAME képernyőn látható méretét.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI – 7.2/sd/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/basctl/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sw/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
zoomdialog|zoomsb-atkobject
Source string description
QGHoo
Source string location
cui/uiconfig/ui/zoomdialog.ui:231
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 3599