Translation

optionsdialog|extended_tip|revert
English 5UNGW
Context English Hungarian Actions
opthtmlpage|label2 Import Importálás
opthtmlpage|charsetFT Character _set: _Karakterkészlet:
extended_tip|charset Select the appropriate character set for the export Válassza ki az exportáláskor használandó karakterkészletet.
opthtmlpage|savegrflocal _Copy local images to Internet _Helyi képek másolása az internetre
extended_tip|savegrflocal Mark this check box to automatically upload the embedded pictures to the Internet server when uploading using FTP. Use the Save As dialog to save the document and enter a complete FTP URL as the file name in the Internet. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a dokumentumban lévő képeket is szeretné automatikusan feltölteni az internetes kiszolgálóra FTP használatával. A Mentés másként párbeszédablak segítségével mentse a dokumentumot, és adja meg a teljes FTP URL-t fájlnévként az interneten.
opthtmlpage|printextension _Print layout _Nyomtatási elrendezés
extended_tip|printextension If you mark this field, the print layout of the current document (for example, table of contents with justified page numbers and dot leaders) is exported as well. A mezőt bejelölve az aktuális dokumentum nyomtatási elrendezése (például tartalomjegyzék sorkizárt számokkal és vezető pontokkal) is exportálásra kerül.
opthtmlpage|starbasicwarning Display _warning _Figyelmeztetések megjelenítése
extended_tip|starbasicwarning If this field is marked, when exporting to HTML a warning is shown that %PRODUCTNAME Basic macros will be lost. Ha ez be van jelölve, akkor HTML exportálásakor egy figyelmeztetés jelenik meg, hogy a %PRODUCTNAME Basic-makrók elvesznek.
opthtmlpage|starbasic LibreOffice _Basic LibreOffice _Basic
extended_tip|starbasic Mark this check box to include the %PRODUCTNAME Basic instructions when exporting to HTML format. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha HTML exportálásakor figyelembe szeretné venni a %PRODUCTNAME Basic-utasításokat.
opthtmlpage|label3 Export Exportálás
extended_tip|OptHtmlPage Defines settings for HTML pages. A HTML-oldalak beállításait határozza meg.
optionsdialog|OptionsDialog Options Beállítások
optionsdialog|revert Unsaved modifications to this tab are reverted. A lap mentetlen módosításai visszaállításra kerülnek.
optionsdialog|extended_tip|revert Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. Visszaállítja az aktuális lapon végzett változtatásokat a párbeszédablak megnyitásakor érvényes állapotára.
optionsdialog|apply Save all modifications without closing dialog. Cannot be reverted with Reset. Minden módosítás mentése az ablak bezárása nélkül. Nem vonható vissza a Visszaállítás gombbal.
optionsdialog|ok Save all changes and close dialog. Minden módosítás mentése és az ablak bezárása.
optionsdialog|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Minden változtatást elment, és bezárja az ablakot.
optionsdialog|cancel Discard all unsaved changes and close dialog. Minden mentetlen módosítás elvetése és az ablak bezárása.
optionsdialog|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all unsaved changes. Bezárja a párbeszédablakot, és eldobja a mentetlen változásokat.
optjsearchpage|matchcase _uppercase/lowercase _nagybetű/kisbetű
extended_tip|matchcase Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchfullhalfwidth _full-width/half-width forms _teljes vagy félszélességű alakok
extended_tip|matchfullhalfwidth Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchhiraganakatakana _hiragana/katakana _hiragana/katakana
extended_tip|matchhiraganakatakana Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchcontractions _contractions (yo-on, sokuon) össze_vonások (yo-on, sokuon)
extended_tip|matchcontractions Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchminusdashchoon _minus/dash/cho-on _mínusz/kötőjel/cho-on
extended_tip|matchminusdashchoon Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
optionsdialog|extended_tip|revert
Source string description
5UNGW
Source string location
cui/uiconfig/ui/optionsdialog.ui:57
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2460