Translation

opthtmlpage|size7FT
English FsiDE
Context English Hungarian Actions
optgeneralpage|label6 _Interpret as years between A _következő évszámok között:
extended_tip | year Defines a date range, within which the system recognizes a two-digit year. Dátumtartományt hoz létre, amelyen belül a rendszer felismeri két számjegyes évszámokat.
optgeneralpage|toyear and és
optgeneralpage|label5 Year (Two Digits) Év (két számjeggyel)
optgeneralpage|collectusageinfo Collect usage data and send it to The Document Foundation Felhasználási adatok gyűjtése és elküldése a The Document Foundationnek
extended_tip | collectusageinfo Send usage data to help The Document Foundation improve the software usability. Felhasználási adatok küldése, hogy a The Document Foundation javíthassa a szoftver használhatóságát.
optgeneralpage|crashreport Sen_d crash reports to The Document Foundation Össze_omlás-jelentések küldése a The Document Foundationnek
optgeneralpage|label7 Help Improve %PRODUCTNAME Segítsen a %PRODUCTNAME tökéletesítésében
optgeneralpage|quicklaunch Load %PRODUCTNAME during system start-up A %PRODUCTNAME betöltése a rendszer indításakor
optgeneralpage|systray Enable systray Quickstarter Gyorsindító engedélyezése
optgeneralpage|label8 %PRODUCTNAME Quickstarter %PRODUCTNAME gyorsindító
optgeneralpage|fileassoc Windows Default apps Alapértelmezett Windows alkalmazások
optgeneralpage|FileExtCheckCheckbox Perform check for default file associations on start-up Alapértelmezett fájltársítások ellenőrzése indításkor
optgeneralpage|fileassoc %PRODUCTNAME File Associations %PRODUCTNAME fájltársítások
extended_tip | OptGeneralPage Specifies the general settings for %PRODUCTNAME. Megadja a %PRODUCTNAME általános beállításait.
opthtmlpage|size7FT Size _7: _7-es méret:
extended_tip|size7 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|size6FT Size _6: _6-os méret:
extended_tip|size6 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|size5FT Size _5: _5-ös méret:
extended_tip|size5 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|size4FT Size _4: _4-es méret:
extended_tip|size4 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|size3FT Size _3: _3-as méret:
extended_tip|size3 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|size2FT Size _2: _2-es méret:
extended_tip|size2 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|size1FT Size _1: _1-es méret:
extended_tip|size1 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|label1 Font Sizes Betűméretek
opthtmlpage|ignorefontnames Ignore _font settings B_etűbeállítások figyelmen kívül hagyása

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
opthtmlpage|size7FT
Source string description
FsiDE
Source string location
cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:86
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2424