Translation

STR_CTRL
English QtEGa
Context English Hungarian Actions
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Drag & drop cells from Calc into the normal view of a slide creates a table; into the outline view, each cell creates a line in the outline. Húzzon cellákat a Calcból a diák normál nézetébe egy táblázat létrehozásához; vagy a vázlat nézetbe, ahol minden cella létrehoz egy sort a vázlatban.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY %PRODUCTNAME helps you not to enter two or more spaces in Writer. Check Tools ▸ AutoCorrect ▸ AutoCorrect Options ▸ Options ▸ Ignore double spaces. A %PRODUCTNAME segít abban, hogy ne írjon be két vagy több szóközt a Writerbe. Jelölje be az Eszközök ▸ Automatikus javítás ▸ Automatikus javítás beállításai ▸ Beállítások ▸ Dupla szóközök figyelmen kívül hagyása négyzetet.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Want the cursor to go into the cell to the right, after entering a value in Calc? Use the Tab key instead of Enter. Szeretné, ha a kurzor a jobb oldali cellába lépne, miután megadta az értéket a Calcban? Az Enter helyett használja a Tab billentyűt.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY To display the scrollbar to the left, enable Tools ▸ Options ▸ Language Settings ▸ Languages ▸ Complex text and check Sheet ▸ Right-To-Left. A görgetősáv bal oldalon történő megjelenítéséhez engedélyezze az Eszközök ▸ Beállítások ▸ Nyelvi beállítások ▸ Nyelvek ▸ Összetett szöveg lehetőséget, és válassza a Munkalap ▸ Jobbról balra menüpontot.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Drag a formatted object to the Styles and Formatting window. A dialog box opens, just enter the name of the new style. Húzzon egy formázott objektumot a Stílusok és formázás ablakra. Egy párbeszédablak fog kinyílni, csak adja meg az új stílus nevét.
RID_CUI_TIPOFTHEDAY New versions of %PRODUCTNAME provide new features, bug fixes, and security patches. Keep your software updated! A %PRODUCTNAME új verziói új funkciókat, hibajavításokat és biztonsági javításokat kínálnak. Tartsa naprakészen a szoftvert!
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Developing new XSLT and XML filters? Új XSLT és XML szűrőket fejleszt?
RID_CUI_TIPOFTHEDAY Press Shift+F1 to see any available extended tooltips in dialog boxes, when "Extended tips" is not enabled in Tools ▸ Options ▸ %PRODUCTNAME ▸ General. Nyomja meg a Shift+F1 kombinációt a részletes súgó tippjeinek megjelenítéséhez a párbeszédablakokban, ha a „Részletes tippek” nincs bekapcsolva az Eszközök ▸ Beállítások ▸ %PRODUCTNAME ▸ Általános lapon.
STR_HELP_LINK %PRODUCTNAME Help %PRODUCTNAME Súgó
STR_MORE_LINK More info További információ
STR_UNO_LINK Run this action now... Művelet futtatása most...
STR_TITLE Tip of the Day: %CURRENT/%TOTAL Nap tippje: %CURRENT/%TOTAL
STR_CMD Cmd Cmd
STR_CTRL Ctrl Ctrl
STR_CMD Alt Alt
STR_CTRL Opt Opt
RID_CUI_TOOLBARMODES Standard user interface with menu, toolbar, and collapsed sidebar. Intended for users who are familiar with the classic interface. Hagyományos felhasználói felület menüvel, eszköztárral és összecsukott oldalsávval. A klasszikus felület kedvelőinek.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Tabbed user interface is the most similar to the Ribbons used in Microsoft Office. It organizes functions in tabs and makes the main menu obsolete. A Szalagos felület hasonló a Microsoft Office által használthoz A funkciókat lapokra szervezi, és leváltja a főmenüt.
RID_CUI_TOOLBARMODES Standard user interface but with single-line toolbar. Intended for use on small screens. Hagyományos felhasználói felület egy soros eszköztárral. A kis képernyőkön való használathoz ajánlott.
RID_CUI_TOOLBARMODES Standard user interface with expanded sidebar. Expert users who want to quickly change many different properties are advised to use this UI. Hagyományos felhasználói felület kinyitott oldalsávval. Tapasztalt felhasználóknak javasolt, akik sok különböző tulajdonságot szeretnének gyorsan módosítani.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Tabbed Compact variant aims to be familiar with the Microsoft Office interface, yet occupying less space for smaller screens. A Kompakt lapok változat célja hogy hasonló legyen a Microsoft Office felületéhez, de kevesebb helyet foglaljon a kisebb képernyőkön való használathoz.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Groupedbar interface provides access to functions in groups, with icons for most-frequently used features, and dropdown menus for others. This full variant favors functions and is slightly larger than others. A Csoportosított szalag a leggyakrabban használt funkciókat csoportosítva teszi elérhetővé, a gyakoribbakat ikonként, másokat legördülő menükben. Ez a teljes változat a funkciógazdagságot részesíti előnyben, így a többi változattól több helyet foglal.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Groupedbar interface provides access to functions in groups, with icons for most-frequently used features, and dropdown menus for others. This compact variant favors vertical space. A Csoportosított szalag a leggyakrabban használt funkciókat csoportosítva teszi elérhetővé, a gyakoribbakat ikonként, másokat legördülő menükben. Ez a kompakt változat a függőleges elrendezést részesíti előnyben.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Contextual Single interface shows functions in a single-line toolbar with context-dependent content. A Környezetfüggő egysoros felület egysoros eszköztárként mutatja meg a funkciókat, tartalma részben a környezettől függ.
RID_CUI_TOOLBARMODES The Contextual Groups interface focuses on beginners. It exposes the most frequently used functions on groups with the core action as large icon and a couple of small additional features. All functions have a label. Depending on the context, an additional section provides access to those functions. A Környezetfüggő csoportok felület a kezdőkre fókuszál. A leggyakrabban használt funkciókat csoportokban jeleníti meg, a fő funkciót egy nagy ikonként, néhány kisebb további funkcióval. Minden funkciónak van felirata. A környezettől függő funkciókat egy további szakasz teszi elérhetővé.
SID_GENERAL_OPTIONS_RES %PRODUCTNAME %PRODUCTNAME
SID_GENERAL_OPTIONS_RES User Data Felhasználó adatai
SID_GENERAL_OPTIONS_RES General Általános
SID_GENERAL_OPTIONS_RES View Nézet
SID_GENERAL_OPTIONS_RES Print Nyomtatás
SID_GENERAL_OPTIONS_RES Paths Útvonalak

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
STR_CTRL
Source string description
QtEGa
Source string location
cui/inc/tipoftheday.hrc:283
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 574