Translation

aboutdialog|lbBuild
English W6gkc
Context English Hungarian Actions
extended_tip|edit Opens a dialog to edit the preference. Megnyit egy párbeszédablakot a beállítás szerkesztéséhez.
aboutconfigdialog|reset Reset Alapállapot
extended_tip|reset Undo changes done so far in this dialog. Visszavonja az ablakban eddig végzett módosításokat.
extended_tip|searchEntry Type the preference you want to display in the text area Írja be a szövegmezőbe a megjelenítendő beállítás nevét.
aboutconfigdialog|searchButton _Search Kere_sés
extended_tip|searchButton Click to search your preference text in the Preferences tree. Kattintson a beállításszöveg kereséséhez a Beállítások fában.
aboutconfigdialog|preference Preference Name Beállításnév
aboutconfigdialog|property Property Tulajdonság
aboutconfigdialog|type Type Típus
aboutconfigdialog|value Value Érték
extended_tip|preferences List the preferences organized hierarchically in a tree layout. Hierarchikus faelrendezésben sorolja fel a beállításokat.
aboutconfigvaluedialog|AboutConfigValueDialog Name Név
aboutconfigvaluedialog|label1 Value: Érték:
aboutdialog|AboutDialog About %PRODUCTNAME A %PRODUCTNAME névjegye
aboutdialog|lbVersion Version: Verzió:
aboutdialog|lbBuild Build: Build:
aboutdialog|lbEnvironment Environment: Környezet:
aboutdialog|lbExtra Misc: Egyéb:
aboutdialog|lbLocale Locale: Nyelvi konfiguráció:
aboutdialog|lbUI User Interface: Felhasználói felület:
aboutdialog|description %PRODUCTNAME is a modern, easy-to-use, open source productivity suite for word processing, spreadsheets, presentations and more. A %PRODUCTNAME egy korszerű, egyszerűen használható nyílt forrású irodai programcsomag szövegszerkesztéshez, táblázatkezeléshez, bemutatókészítéshez és sok máshoz.
aboutdialog|credits Credits Köszönet
aboutdialog|website Website Weboldal
aboutdialog|releasenotes Release Notes Kiadási megjegyzések
aboutdialog|lbVersionInfo Version Information Verzióinformáció:
aboutdialog|btnCopyVersionTooltip Copy all version information in English Összes verzióinformáció másolása angolul
accelconfigpage|tooltip|shortcuts To quickly find a shortcut in this list, simply press the key combination. Gyorsbillentyű megkereséséhez a listában csak nyomja le a kívánt billentyűkombinációt.
accelconfigpage|extended_tip|shortcuts Lists the shortcut keys and the associated commands. To assign or modify the shortcut key for the command selected in the Function list, click a shortcut in this list, and then click Modify.
To quickly find a shortcut in this list, simply press the key combination.
Felsorolja a billentyűparancsokat és a hozzájuk rendelt parancsokat. A Funkció listában kiválasztott parancshoz való billentyűparancs hozzárendeléséhez vagy módosításához kattintson egy billentyűparancsra a listában, majd kattintson a Módosítás lehetőségre.
Gyorsbillentyű megkereséséhez a listában csak nyomja le a kívánt billentyűkombinációt.
accelconfigpage|label21 Shortcu_t Keys Gyorsbillen_tyűk
accelconfigpage|office %PRODUCTNAME %PRODUCTNAME
accelconfigpage|extended_tip|office Displays shortcut keys that are common to all %PRODUCTNAME applications. Megjeleníti az összes %PRODUCTNAME-alkalmazásban használható gyorsbillentyűket.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
aboutdialog|lbBuild
Source string description
W6gkc
Source string location
cui/uiconfig/ui/aboutdialog.ui:123
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 692