Translation

optproxypage|httpsportft
English UynC6
Context English Hungarian Actions
extended_tip|https Type the name of the proxy server for HTTPS. Type the port in the right-hand field. Írja be a proxykiszolgáló nevét a HTTPS-kapcsolatokhoz. Írja be a portot a jobb oldali mezőbe.
extended_tip|ftp Type the name of the proxy server for FTP. Írja be a proxykiszolgáló nevét az FTP-kapcsolatokhoz.
extended_tip|noproxy Specifies the names of the servers that do not require any proxy servers, separated by semicolons. Megadja azokat a kiszolgálókat pontosvesszővel elválasztva, amelyek nem igényelnek proxykiszolgálót.
extended_tip|httpport Type the port for the corresponding proxy server. Írja be a megfelelő proxykiszolgáló portját.
extended_tip|httpsport Type the port for the corresponding proxy server. Írja be a megfelelő proxykiszolgáló portját.
extended_tip|ftpport Type the port for the corresponding proxy server. Írja be a megfelelő proxykiszolgáló portját.
optproxypage|proxymode None Nincs
optproxypage|proxymode System Rendszer
optproxypage|proxymode Manual Kézi
extended_tip|proxymode Specifies the type of proxy definition. A proxy típusát adja meg.
optproxypage|httpft HT_TP proxy: _HTTP-proxy:
optproxypage|httpportft _Port: _Port:
optproxypage|httpsft HTTP_S proxy: H_TTPS-proxy:
optproxypage|ftpft _FTP proxy: _FTP-proxy:
optproxypage|noproxyft _No proxy for: _Nincs proxy:
optproxypage|httpsportft P_ort: P_ort:
optproxypage|ftpportft P_ort: P_ort:
optproxypage|noproxydesc Separator ; Elválasztó jel: ;
optproxypage|label1 Settings Beállítások
extended_tip|OptProxyPage Specifies the type of proxy definition. A proxy típusát adja meg.
optsavepage|load_docprinter Load printer settings with the document Nyomtatóbeállítások betöltése a dokumentummal együtt
load_docprinter If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked. Ha engedélyezve van, a nyomtatóbeállítások a dokumentummal együtt betöltődnek. Ezt azt okozhatja, hogy a dokumentum egy távoli nyomtatón akar kinyomtatódni, ha nem vált át egy másik nyomtatóra a Nyomtatás párbeszédablakban. Ha le van tiltva, akkor a dokumentum az alapértelmezett nyomtatón nyomtatódik ki. Az aktuális nyomtatóbeállítások attól függetlenül tárolódnak a dokumentumban, hogy ez a jelölőnégyzet be van-e jelölve.
optsavepage|load_settings Load user-specific settings with the document Felhasználói beállítások betöltése a dokumentummal együtt
load_settings Loads the user-specific settings saved in a document with the document. A dokumentummal együtt betölti a dokumentumban mentett egyéni beállításokat is.
optsavepage|label1 Load Betöltés
optsavepage|autosave Save _AutoRecovery information every: _Automatikus helyreállítási adatok mentése:
autosave Specifies that %PRODUCTNAME saves the information needed to restore all open documents in case of a crash. You can specify the saving time interval. Megadja, hogy a %PRODUCTNAME mentse az összes megnyitott dokumentum helyreállításához szükséges információkat összeomlás esetén. Megadhatja a mentési időintervallumot.
autosave_spin Specifies the time interval in minutes for the automatic recovery option. Meghatározza, hogy a program hány percenként hajtson végre automatikus mentést.
optsavepage|autosave_mins minutes percenként
optsavepage|userautosave Automatically save the document too A dokumentum automatikus mentése
userautosave Specifies that %PRODUCTNAME saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does. Megadja, hogy a %PRODUCTNAME minden dokumentumot mentsen az automatikus helyreállítási információk mentésekor. Ugyanazt a gyakoriságot használja, mint az automatikus helyreállítás.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/sw/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
optproxypage|httpsportft
Source string description
UynC6
Source string location
cui/uiconfig/ui/optproxypage.ui:268
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2622