Translation

optjsearchpage|matchvariantformkanji
English 62963
Context English Hungarian Actions
optionsdialog|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Minden változtatást elment, és bezárja az ablakot.
optionsdialog|cancel Discard all unsaved changes and close dialog. Minden mentetlen módosítás elvetése és az ablak bezárása.
optionsdialog|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all unsaved changes. Bezárja a párbeszédablakot, és eldobja a mentetlen változásokat.
optjsearchpage|matchcase _uppercase/lowercase _nagybetű/kisbetű
extended_tip|matchcase Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchfullhalfwidth _full-width/half-width forms _teljes vagy félszélességű alakok
extended_tip|matchfullhalfwidth Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchhiraganakatakana _hiragana/katakana _hiragana/katakana
extended_tip|matchhiraganakatakana Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchcontractions _contractions (yo-on, sokuon) össze_vonások (yo-on, sokuon)
extended_tip|matchcontractions Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchminusdashchoon _minus/dash/cho-on _mínusz/kötőjel/cho-on
extended_tip|matchminusdashchoon Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchrepeatcharmarks 're_peat character' marks ka_rakterismétlő jelek
extended_tip|matchrepeatcharmarks Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchvariantformkanji _variant-form kanji (itaiji) _variáns-alakú kandzsi (itaiji)
extended_tip|matchvariantformkanji Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matcholdkanaforms _old Kana forms régi _kana alakok
extended_tip|matcholdkanaforms Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchdiziduzu _di/zi, du/zu _di/zi, du/zu
extended_tip|matchdiziduzu Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchbavahafa _ba/va, ha/fa _ba/va, ha/fa
extended_tip|matchbavahafa Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchtsithichidhizi _tsi/thi/chi, dhi/zi _tsi/thi/chi, dhi/zi
extended_tip|matchtsithichidhizi Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchhyuiyubyuvyu h_yu/fyu, byu/vyu h_yu/fyu, byu/vyu
extended_tip|matchhyuiyubyuvyu Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchseshezeje _se/she, ze/je _se/she, ze/je
extended_tip|matchseshezeje Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchiaiya _ia/iya (piano/piyano) _ia/iya (piano/piyano)
extended_tip|matchiaiya Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
optjsearchpage|matchvariantformkanji
Source string description
62963
Source string location
cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:145
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2478