Translation

optsavepage|odfversion
English G826f
Context English Hungarian Actions
optsavepage|relative_fsys Save URLs relative to file system A fájlrendszerhez viszonyított URL-ek mentése
relative_fsys Select this box for relative saving of URLs in the file system. Jelölje be ezt a négyzetet a fájlrendszerben lévő URL-ek relatív mentéséhez.
optsavepage|docinfo _Edit document properties before saving _Dokumentumjellemzők szerkesztése mentés előtt
docinfo Specifies that the Properties dialog will appear every time you select the Save As command. Megadja, hogy a Mentés másként parancs kiválasztásakor mindig jelenjen meg a Tulajdonságok párbeszédablak.
optsavepage|relative_inet Save URLs relative to internet Internethez viszonyított URL-ek mentése
relative_inet Select this box for relative saving of URLs to the Internet. Az URL-ek internethez viszonyított mentéséhez jelölje be ez a négyzetet.
optsavepage|backup Al_ways create backup copy _Mindig készítsen biztonsági másolatot
backup Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document. Every time %PRODUCTNAME creates a backup copy, the previous backup copy is replaced. The backup copy gets the extension .BAK. A dokumentum előző változatából minden mentésnél biztonsági másolatot készít. Minden alkalommal, amikor a %PRODUCTNAME elkészíti a biztonsági másolatot, felülírja a korábbi példányt. A biztonsági másolat .BAK kiterjesztést kap.
optsavepage|label2 Save Mentés
optsavepage|warnalienformat Warn when not saving in ODF or default format Figyelmeztetés nem az ODF vagy az alapértelmezett formátumba mentéskor
warnalienformat You can choose to get a warning message when you save a document in a format that is not OpenDocument or which you did not set as default format in Load/Save - General in the Options dialog box. Kiválaszthatja, hogy mindig figyelmeztető üzenetet kapjon, ha a dokumentumot nem az OpenDocument és nem is a Beállítások párbeszédablakban a Megnyitás és mentés - Általános alatt megadott alapértelmezett formátumban menti.
optsavepage|odfwarning_label Not using ODF 1.3 Extended may cause information to be lost. Ha nem az ODF 1.3 Extended formátumot használja, akkor előfordulhatnak adatvesztések.
optsavepage|odfversion 1.0/1.1 1.0/1.1
optsavepage|odfversion 1.2 1.2
optsavepage|odfversion 1.2 Extended (compatibility mode) 1.2 Extended (kompatibilitási mód)
optsavepage|odfversion 1.2 Extended 1.2 Extended
optsavepage|odfversion 1.3 1.3
optsavepage|odfversion 1.3 Extended (recommended) 1.3 Extended (ajánlott)
odfversion Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1, or ODF 1.2 format. You can select these format to save in the listbox. These older formats cannot store all new features, so the new format ODF 1.3 (Extended) is recommended where possible. Egyes cégek vagy szervezetek az ODF-dokumentumokat ODF 1.0/1.1/1.2 formátumban kérhetik. A listamezőben kiválaszthatja ezt a formátumot is a mentéshez. Mivel a régebbi formátumok nem képesek minden új funkciót tárolni, ahol lehetséges, javasoljuk az új ODF 1.3 (Extended) formátum használatát.
optsavepage|label5 ODF format version: ODF formátum verziója:
optsavepage|saveas_label Always sa_ve as: Mi_ndig az alábbi formátumban mentse:
optsavepage|doctype Text document Szöveges dokumentum
optsavepage|doctype HTML document HTML-dokumentum
optsavepage|doctype Master document Fődokumentum
optsavepage|doctype Spreadsheet Munkafüzet
optsavepage|doctype Presentation Bemutató
optsavepage|doctype Drawing Rajz
optsavepage|doctype Formula Képlet
doctype Specifies the document type for which you want to define the default file format. Megadja a dokumentumtípust, amelyre az alapértelmezett fájlformátumot kívánja meghatározni.
saveas Specifies how documents of the type selected on the left will always be saved as this file type. You may select another file type for the current document in the Save as dialog. Meghatározza, hogy a bal oldalon kiválasztott dokumentumtípus milyen fájlformátumban legyen mentve alapértelmezés szerint. Az aktuális dokumentumnál más fájltípust is lehet választani a Mentés másként párbeszédablakban.
optsavepage|label6 D_ocument type: _Dokumentumtípus:

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
optsavepage|odfversion
Source string description
G826f
Source string location
cui/uiconfig/ui/optsavepage.ui:356
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2653