Translation

opthtmlpage|numbersenglishus
English VFTrU
Context English Hungarian Actions
opthtmlpage|size5FT Size _5: _5-ös méret:
extended_tip|size5 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|size4FT Size _4: _4-es méret:
extended_tip|size4 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|size3FT Size _3: _3-as méret:
extended_tip|size3 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|size2FT Size _2: _2-es méret:
extended_tip|size2 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|size1FT Size _1: _1-es méret:
extended_tip|size1 Use the spin buttons Size 1 to Size 7 to define the respective font sizes for the HTML <font size=1> to <font size=7> tags. A léptetőgombok segítségével beállítható a HTML-ben megjelenő betűk mérete a <font size=1> mérettől a <font size=7> méretig.
opthtmlpage|label1 Font Sizes Betűméretek
opthtmlpage|ignorefontnames Ignore _font settings B_etűbeállítások figyelmen kívül hagyása
extended_tip|ignorefontnames Mark this check box to ignore all font settings when importing. The fonts that were defined in the HTML Page Style will be the fonts that will be used. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor importáláskor a program nem fogja figyelembe venni a betűkészlet-beállításokat. Ehelyett a HTML oldalstílusban definiált betűkészleteket fogja használni.
opthtmlpage|unknowntag _Import unknown HTML tags as fields _Ismeretlen HTML-kódok importálása mezőkként
extended_tip|unknowntag Mark this check box if you want tags that are not recognized by %PRODUCTNAME to be imported as fields. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a %PRODUCTNAME által nem felismerhető HTML-kódokat mezőként kívánja importálni.
opthtmlpage|numbersenglishus _Use '%ENGLISHUSLOCALE' locale for numbers „%ENGLISHUSLOCALE” _területi beállítás használata a számokhoz
extended_tip|numbersenglishus If not checked, numbers will be interpreted according to the setting in Language Settings - Language of - Locale setting in the Options dialog box. If checked, numbers will be interpreted as 'English (USA)' locale. Ha nincs bejelölve, akkor a számok a Beállítások párbeszédablak Nyelvi beállítások - Nyelv - Területi beállítások értékének megfelelően lesznek értelmezve. Ha be van jelölve, akkor a számok az „Angol (USA)” területi beállítás szerint lesznek értelmezve.
opthtmlpage|label2 Import Importálás
opthtmlpage|charsetFT Character _set: _Karakterkészlet:
extended_tip|charset Select the appropriate character set for the export Válassza ki az exportáláskor használandó karakterkészletet.
opthtmlpage|savegrflocal _Copy local images to Internet _Helyi képek másolása az internetre
extended_tip|savegrflocal Mark this check box to automatically upload the embedded pictures to the Internet server when uploading using FTP. Use the Save As dialog to save the document and enter a complete FTP URL as the file name in the Internet. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a dokumentumban lévő képeket is szeretné automatikusan feltölteni az internetes kiszolgálóra FTP használatával. A Mentés másként párbeszédablak segítségével mentse a dokumentumot, és adja meg a teljes FTP URL-t fájlnévként az interneten.
opthtmlpage|printextension _Print layout _Nyomtatási elrendezés
extended_tip|printextension If you mark this field, the print layout of the current document (for example, table of contents with justified page numbers and dot leaders) is exported as well. A mezőt bejelölve az aktuális dokumentum nyomtatási elrendezése (például tartalomjegyzék sorkizárt számokkal és vezető pontokkal) is exportálásra kerül.
opthtmlpage|starbasicwarning Display _warning _Figyelmeztetések megjelenítése
extended_tip|starbasicwarning If this field is marked, when exporting to HTML a warning is shown that %PRODUCTNAME Basic macros will be lost. Ha ez be van jelölve, akkor HTML exportálásakor egy figyelmeztetés jelenik meg, hogy a %PRODUCTNAME Basic-makrók elvesznek.
opthtmlpage|starbasic LibreOffice _Basic LibreOffice _Basic
extended_tip|starbasic Mark this check box to include the %PRODUCTNAME Basic instructions when exporting to HTML format. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha HTML exportálásakor figyelembe szeretné venni a %PRODUCTNAME Basic-utasításokat.
opthtmlpage|label3 Export Exportálás
extended_tip|OptHtmlPage Defines settings for HTML pages. A HTML-oldalak beállításait határozza meg.
optionsdialog|OptionsDialog Options Beállítások

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
opthtmlpage|numbersenglishus
Source string description
VFTrU
Source string location
cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:383
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2443