Translation

optfltrpage|label3
English sazZt
Context English Hungarian Actions
extended_tip|wo_exec The VBA (Visual Basic for Applications) code will be loaded ready to be executed. If this checkbox is not checked, the VBA code will be commented out so it can be inspected, but will not run. A VBA-kód végrehajtásra készen töltődik be. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a VBA-kód megjegyzésként jelenik meg, így az ellenőrizhető, de nem fut.
optfltrpage|wo_saveorig Save _original Basic code _Eredeti Basic-kód mentése
extended_tip|wo_saveorig Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in %PRODUCTNAME. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form. Itt adhatja meg, hogy a dokumentumban található Microsoft Basic-kódot a %PRODUCTNAME egy külön belső memóriában tárolja, amíg a dokumentum be van töltve. Amikor Microsoft formátumba menti vissza a dokumentumot, a program a Microsoft Basic részt változatlan formában menti a dokumentummal együtt.
optfltrpage|label1 Microsoft Word Microsoft Word
optfltrpage|ex_basic Lo_ad Basic code _Basic-kód betöltése
extended_tip|ex_basic Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special %PRODUCTNAME Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the %PRODUCTNAME Basic IDE between Sub and End Sub. A Microsoft dokumentumokból származó Basic kódot speciális %PRODUCTNAME Basic modulként tölti be és menti a dokumentummal. A letiltott Microsoft Basic kód Sub és End Sub címkék között látható a %PRODUCTNAME Basic integrált fejlesztői környezet felületén.
optfltrpage|ex_exec E_xecutable code Végre_hajtható kód
extended_tip|ex_exec The VBA (Visual Basic for Applications) code will be loaded ready to be executed. If this checkbox is not checked, the VBA code will be commented out so it can be inspected, but will not run. A VBA-kód végrehajtásra készen töltődik be. Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a VBA-kód megjegyzésként jelenik meg, így az ellenőrizhető, de nem fut.
optfltrpage|ex_saveorig Sa_ve original Basic code E_redeti Basic-kód mentése
extended_tip|ex_saveorig Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in %PRODUCTNAME. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form. Itt adhatja meg, hogy a dokumentumban található Microsoft Basic-kódot a %PRODUCTNAME egy külön belső memóriában tárolja, amíg a dokumentum be van töltve. Amikor Microsoft formátumba menti vissza a dokumentumot, a program a Microsoft Basic részt változatlan formában menti a dokumentummal együtt.
optfltrpage|label2 Microsoft Excel Microsoft Excel
optfltrpage|pp_basic Load Ba_sic code Basi_c-kód betöltése
extended_tip|pp_basic Loads and saves the Basic code from a Microsoft document as a special %PRODUCTNAME Basic module with the document. The disabled Microsoft Basic code is visible in the %PRODUCTNAME Basic IDE between Sub and End Sub. A Microsoft dokumentumokból származó Basic kódot speciális %PRODUCTNAME Basic modulként tölti be és menti a dokumentummal. A letiltott Microsoft Basic kód Sub és End Sub címkék között látható a %PRODUCTNAME Basic integrált fejlesztői környezet felületén.
optfltrpage|pp_saveorig Sav_e original Basic code Ere_deti Basic-kód mentése
extended_tip|pp_saveorig Specifies that the original Microsoft Basic code contained in the document is held in a special internal memory for as long as the document remains loaded in %PRODUCTNAME. When saving the document in Microsoft format the Microsoft Basic is saved again with the code in an unchanged form. Itt adhatja meg, hogy a dokumentumban található Microsoft Basic-kódot a %PRODUCTNAME egy külön belső memóriában tárolja, amíg a dokumentum be van töltve. Amikor Microsoft formátumba menti vissza a dokumentumot, a program a Microsoft Basic részt változatlan formában menti a dokumentummal együtt.
optfltrpage|label3 Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint
extended_tip|OptFltrPage Specifies the general properties for loading and saving Microsoft Office documents with VBA (Visual Basic for Applications) code. Meghatározza a VBA-kódos Microsoft Office-dokumentumok mentési és betöltési beállításait.
optfontspage|label2 _Font: _Betű:
optfontspage|label3 Re_place with: Cs_ere erre:
optfontspage|always Always Mindig
optfontspage|screenonly Screen only Csak képernyőn
optfontspage|font Font Betűkészlet
optfontspage|replacewith Replace with Csere erre
extended_tip | checklb Lists the original font and the font that will replace it. Select Always to replace the font, even if the original font is installed on your system. Select Screen only to replace the screen font only and never replace the font for printing. Felsorolja, hogy az eredeti betűkészletet milyen betűkészletre cserélte ki. Ha a Mindig jelölőnégyzetet bekapcsolja, akkor abban az esetben is lecseréli a képernyőn és a nyomtatón megjelenő betűkészletet, ha az telepítve van. A Csak a képernyőn jelölőnégyzet bekapcsolásával csak a képernyőn megjelenő betűket cseréli le.
extended_tip | apply Applies the selected font replacement. Elvégzi a megadott betűkészlet-helyettesítést.
extended_tip | delete Deletes the selected font replacement. Törli a kijelölt betűkészlet-helyettesítést.
extended_tip | font2 Enter or select the name of the replacement font. Adja meg vagy válassza ki a helyettesítő betűkészlet nevét.
extended_tip | font1 Enter or select the name of the font that you want to replace. Adja meg vagy válassza ki a helyettesíteni kívánt betűkészlet nevét.
extended_tip | replacements Substitutes a font with a font of your choice. The substitution replaces a font only when it is displayed on screen, or on screen and when printing. The replacement does not change the font settings that are saved in the document. Egy betűkészletet a kiválasztott betűkészlettel helyettesít. A csere csak a képernyőn való megjelenítésre és a nyomtatásra vonatkozik. Nem befolyásolja a dokumentumban elmentett beállításokat.
optfontspage|usetable _Apply replacement table _Cseretáblázat alkalmazása
extended_tip | usetable Enables the font replacement settings that you define. Engedélyezi a felhasználó által meghatározott betűkészlet-helyettesítést.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
optfltrpage|label3
Source string description
sazZt
Source string location
cui/uiconfig/ui/optfltrpage.ui:251
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2374