Translation

extended_tip|userinterface
English PwNF7
Context English Hungarian Actions
optjsearchpage|matchiaiya _ia/iya (piano/piyano) _ia/iya (piano/piyano)
extended_tip|matchiaiya Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchkiku _ki/ku (tekisuto/tekusuto) _ki/ku (tekisuto/tekusuto)
extended_tip|matchkiku Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchprolongedsoundmark Prolon_ged vowels (ka-/kaa) _elnyújtott magánhangzók (ka-/kaa)
extended_tip|matchprolongedsoundmark Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|label1 Treat as Equal Megegyezőként kezelendő
optjsearchpage|ignorepunctuation Pu_nctuation characters Írás_jelek
extended_tip|ignorepunctuation Specifies the characters to be ignored. Megadja a figyelmen kívül hagyandó karaktereket.
optjsearchpage|ignorewhitespace _Whitespace characters Ü_res karakterek (szóköz stb.)
extended_tip|ignorewhitespace Specifies the characters to be ignored. Megadja a figyelmen kívül hagyandó karaktereket.
optjsearchpage|ignoremiddledot Midd_le dots Köz_benső pontok
extended_tip|ignoremiddledot Specifies the characters to be ignored. Megadja a figyelmen kívül hagyandó karaktereket.
optjsearchpage|label2 Ignore Mellőzés
optlanguagespage|label4 _User interface: _Felhasználói felület:
extended_tip|userinterface Select the language used for the user interface, for example menus, dialogs, help files. You must have installed at least one additional language pack or a multi-language version of %PRODUCTNAME. Válassza ki a felhasználói felület (menük, párbeszédablakok, súgó stb.) nyelvét. Ehhez legalább egy nyelvi csomagnak vagy a %PRODUCTNAME többnyelvű verziójának kell telepítve lennie.
optlanguagespage|label1 Language Of Nyelv
extended_tip|westernlanguage Specifies the language used for the spellcheck function in western alphabets. Megadja a nyelvet, amelyet a helyesírás-ellenőrző használ a latin/cirill/görög betűs szövegeknél.
extended_tip|asianlanguage Specifies the language used for the spellcheck function in Asian alphabets. Megadja a nyelvet, amelyet a helyesírás-ellenőrző használ a távol-keleti betűs szövegeknél.
extended_tip|complexlanguage Specifies the language for the complex text layout spellcheck. Meghatározza a komplex megjelenítésű szövegek helyesírásának ellenőrzéséhez használandó nyelvet.
optlanguagespage|currentdoc For the current document only Csak az aktuális dokumentumra
extended_tip|currentdoc Specifies that the settings for default languages are valid only for the current document. Itt adhatja meg, hogy az alapértelmezett nyelvekre vonatkozó beállítások csak az aktuális dokumentumra vonatkozzanak.
optlanguagespage|ctlsupport Complex _text layout: _Komplex szöveg:
extended_tip|ctlsupport Activates complex text layout support. You can now modify the settings corresponding to complex text layout in %PRODUCTNAME. Bekapcsolja a komplex szöveg megjelenítését. Most már módosíthatók a %PRODUCTNAME komplex szöveg megjelenítésével kapcsolatos beállításai.
optlanguagespage|asiansupport Asian: Ázsiai:
extended_tip|asiansupport Activates Asian languages support. You can now modify the corresponding Asian language settings in %PRODUCTNAME. Bekapcsolja az Ázsiai nyelvek támogatása funkciót. Ezt követően módosíthatja a %PRODUCTNAME megfelelő ázsiai nyelvi beállításait.
optlanguagespage|western Western: Nyugati:
optlanguagespage|label2 Default Languages for Documents A dokumentumok alapértelmezett nyelve
optlanguagespage|ignorelanguagechange Ignore s_ystem input language _Rendszer beviteli nyelvének figyelmen kívül hagyása
extended_tip|ignorelanguagechange Indicates whether changes to the system input language/keyboard will be ignored. If ignored, when new text is typed that text will follow the language of the document or current paragraph, not the current system language. Jelzi. hogy a rendszer beviteli nyelvének/billentyűzetkiosztásának változásai figyelmen kívül maradnak-e. Ebben az esetben a szöveg begépelésekor a dokumentum vagy aktuális bekezdés nyelvét fogja követni, nem az aktuális rendszernyelvet.
optlanguagespage|label3 Enhanced Language Support Kiterjesztett nyelvtámogatás

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
extended_tip|userinterface
Source string description
PwNF7
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2507