Translation

optlanguagespage|label4
English DJWap
Context English Hungarian Actions
extended_tip|matchseshezeje Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchiaiya _ia/iya (piano/piyano) _ia/iya (piano/piyano)
extended_tip|matchiaiya Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchkiku _ki/ku (tekisuto/tekusuto) _ki/ku (tekisuto/tekusuto)
extended_tip|matchkiku Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchprolongedsoundmark Prolon_ged vowels (ka-/kaa) _elnyújtott magánhangzók (ka-/kaa)
extended_tip|matchprolongedsoundmark Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|label1 Treat as Equal Megegyezőként kezelendő
optjsearchpage|ignorepunctuation Pu_nctuation characters Írás_jelek
extended_tip|ignorepunctuation Specifies the characters to be ignored. Megadja a figyelmen kívül hagyandó karaktereket.
optjsearchpage|ignorewhitespace _Whitespace characters Ü_res karakterek (szóköz stb.)
extended_tip|ignorewhitespace Specifies the characters to be ignored. Megadja a figyelmen kívül hagyandó karaktereket.
optjsearchpage|ignoremiddledot Midd_le dots Köz_benső pontok
extended_tip|ignoremiddledot Specifies the characters to be ignored. Megadja a figyelmen kívül hagyandó karaktereket.
optjsearchpage|label2 Ignore Mellőzés
optlanguagespage|label4 _User interface: _Felhasználói felület:
extended_tip|userinterface Select the language used for the user interface, for example menus, dialogs, help files. You must have installed at least one additional language pack or a multi-language version of %PRODUCTNAME. Válassza ki a felhasználói felület (menük, párbeszédablakok, súgó stb.) nyelvét. Ehhez legalább egy nyelvi csomagnak vagy a %PRODUCTNAME többnyelvű verziójának kell telepítve lennie.
optlanguagespage|label1 Language Of Nyelv
extended_tip|westernlanguage Specifies the language used for the spellcheck function in western alphabets. Megadja a nyelvet, amelyet a helyesírás-ellenőrző használ a latin/cirill/görög betűs szövegeknél.
extended_tip|asianlanguage Specifies the language used for the spellcheck function in Asian alphabets. Megadja a nyelvet, amelyet a helyesírás-ellenőrző használ a távol-keleti betűs szövegeknél.
extended_tip|complexlanguage Specifies the language for the complex text layout spellcheck. Meghatározza a komplex megjelenítésű szövegek helyesírásának ellenőrzéséhez használandó nyelvet.
optlanguagespage|currentdoc For the current document only Csak az aktuális dokumentumra
extended_tip|currentdoc Specifies that the settings for default languages are valid only for the current document. Itt adhatja meg, hogy az alapértelmezett nyelvekre vonatkozó beállítások csak az aktuális dokumentumra vonatkozzanak.
optlanguagespage|ctlsupport Complex _text layout: _Komplex szöveg:
extended_tip|ctlsupport Activates complex text layout support. You can now modify the settings corresponding to complex text layout in %PRODUCTNAME. Bekapcsolja a komplex szöveg megjelenítését. Most már módosíthatók a %PRODUCTNAME komplex szöveg megjelenítésével kapcsolatos beállításai.
optlanguagespage|asiansupport Asian: Ázsiai:
extended_tip|asiansupport Activates Asian languages support. You can now modify the corresponding Asian language settings in %PRODUCTNAME. Bekapcsolja az Ázsiai nyelvek támogatása funkciót. Ezt követően módosíthatja a %PRODUCTNAME megfelelő ázsiai nyelvi beállításait.
optlanguagespage|western Western: Nyugati:
optlanguagespage|label2 Default Languages for Documents A dokumentumok alapértelmezett nyelve
optlanguagespage|ignorelanguagechange Ignore s_ystem input language _Rendszer beviteli nyelvének figyelmen kívül hagyása
extended_tip|ignorelanguagechange Indicates whether changes to the system input language/keyboard will be ignored. If ignored, when new text is typed that text will follow the language of the document or current paragraph, not the current system language. Jelzi. hogy a rendszer beviteli nyelvének/billentyűzetkiosztásának változásai figyelmen kívül maradnak-e. Ebben az esetben a szöveg begépelésekor a dokumentum vagy aktuális bekezdés nyelvét fogja követni, nem az aktuális rendszernyelvet.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
optlanguagespage|label4
Source string description
DJWap
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2506