Translation

optjsearchpage|matchcase
English CgiEq
Context English Hungarian Actions
extended_tip|printextension If you mark this field, the print layout of the current document (for example, table of contents with justified page numbers and dot leaders) is exported as well. A mezőt bejelölve az aktuális dokumentum nyomtatási elrendezése (például tartalomjegyzék sorkizárt számokkal és vezető pontokkal) is exportálásra kerül.
opthtmlpage|starbasicwarning Display _warning _Figyelmeztetések megjelenítése
extended_tip|starbasicwarning If this field is marked, when exporting to HTML a warning is shown that %PRODUCTNAME Basic macros will be lost. Ha ez be van jelölve, akkor HTML exportálásakor egy figyelmeztetés jelenik meg, hogy a %PRODUCTNAME Basic-makrók elvesznek.
opthtmlpage|starbasic LibreOffice _Basic LibreOffice _Basic
extended_tip|starbasic Mark this check box to include the %PRODUCTNAME Basic instructions when exporting to HTML format. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha HTML exportálásakor figyelembe szeretné venni a %PRODUCTNAME Basic-utasításokat.
opthtmlpage|label3 Export Exportálás
extended_tip|OptHtmlPage Defines settings for HTML pages. A HTML-oldalak beállításait határozza meg.
optionsdialog|OptionsDialog Options Beállítások
optionsdialog|revert Unsaved modifications to this tab are reverted. A lap mentetlen módosításai visszaállításra kerülnek.
optionsdialog|extended_tip|revert Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. Visszaállítja az aktuális lapon végzett változtatásokat a párbeszédablak megnyitásakor érvényes állapotára.
optionsdialog|apply Save all modifications without closing dialog. Cannot be reverted with Reset. Minden módosítás mentése az ablak bezárása nélkül. Nem vonható vissza a Visszaállítás gombbal.
optionsdialog|ok Save all changes and close dialog. Minden módosítás mentése és az ablak bezárása.
optionsdialog|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Minden változtatást elment, és bezárja az ablakot.
optionsdialog|cancel Discard all unsaved changes and close dialog. Minden mentetlen módosítás elvetése és az ablak bezárása.
optionsdialog|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all unsaved changes. Bezárja a párbeszédablakot, és eldobja a mentetlen változásokat.
optjsearchpage|matchcase _uppercase/lowercase _nagybetű/kisbetű
extended_tip|matchcase Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchfullhalfwidth _full-width/half-width forms _teljes vagy félszélességű alakok
extended_tip|matchfullhalfwidth Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchhiraganakatakana _hiragana/katakana _hiragana/katakana
extended_tip|matchhiraganakatakana Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchcontractions _contractions (yo-on, sokuon) össze_vonások (yo-on, sokuon)
extended_tip|matchcontractions Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchminusdashchoon _minus/dash/cho-on _mínusz/kötőjel/cho-on
extended_tip|matchminusdashchoon Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchrepeatcharmarks 're_peat character' marks ka_rakterismétlő jelek
extended_tip|matchrepeatcharmarks Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchvariantformkanji _variant-form kanji (itaiji) _variáns-alakú kandzsi (itaiji)
extended_tip|matchvariantformkanji Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matcholdkanaforms _old Kana forms régi _kana alakok
extended_tip|matcholdkanaforms Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
optjsearchpage|matchcase
Source string description
CgiEq
Source string location
cui/uiconfig/ui/optjsearchpage.ui:31
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2466