Translation

opthtmlpage|starbasic
English puyKW
Context English Hungarian Actions
opthtmlpage|ignorefontnames Ignore _font settings B_etűbeállítások figyelmen kívül hagyása
extended_tip|ignorefontnames Mark this check box to ignore all font settings when importing. The fonts that were defined in the HTML Page Style will be the fonts that will be used. Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor importáláskor a program nem fogja figyelembe venni a betűkészlet-beállításokat. Ehelyett a HTML oldalstílusban definiált betűkészleteket fogja használni.
opthtmlpage|unknowntag _Import unknown HTML tags as fields _Ismeretlen HTML-kódok importálása mezőkként
extended_tip|unknowntag Mark this check box if you want tags that are not recognized by %PRODUCTNAME to be imported as fields. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a %PRODUCTNAME által nem felismerhető HTML-kódokat mezőként kívánja importálni.
opthtmlpage|numbersenglishus _Use '%ENGLISHUSLOCALE' locale for numbers „%ENGLISHUSLOCALE” _területi beállítás használata a számokhoz
extended_tip|numbersenglishus If not checked, numbers will be interpreted according to the setting in Language Settings - Language of - Locale setting in the Options dialog box. If checked, numbers will be interpreted as 'English (USA)' locale. Ha nincs bejelölve, akkor a számok a Beállítások párbeszédablak Nyelvi beállítások - Nyelv - Területi beállítások értékének megfelelően lesznek értelmezve. Ha be van jelölve, akkor a számok az „Angol (USA)” területi beállítás szerint lesznek értelmezve.
opthtmlpage|label2 Import Importálás
opthtmlpage|charsetFT Character _set: _Karakterkészlet:
extended_tip|charset Select the appropriate character set for the export Válassza ki az exportáláskor használandó karakterkészletet.
opthtmlpage|savegrflocal _Copy local images to Internet _Helyi képek másolása az internetre
extended_tip|savegrflocal Mark this check box to automatically upload the embedded pictures to the Internet server when uploading using FTP. Use the Save As dialog to save the document and enter a complete FTP URL as the file name in the Internet. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a dokumentumban lévő képeket is szeretné automatikusan feltölteni az internetes kiszolgálóra FTP használatával. A Mentés másként párbeszédablak segítségével mentse a dokumentumot, és adja meg a teljes FTP URL-t fájlnévként az interneten.
opthtmlpage|printextension _Print layout _Nyomtatási elrendezés
extended_tip|printextension If you mark this field, the print layout of the current document (for example, table of contents with justified page numbers and dot leaders) is exported as well. A mezőt bejelölve az aktuális dokumentum nyomtatási elrendezése (például tartalomjegyzék sorkizárt számokkal és vezető pontokkal) is exportálásra kerül.
opthtmlpage|starbasicwarning Display _warning _Figyelmeztetések megjelenítése
extended_tip|starbasicwarning If this field is marked, when exporting to HTML a warning is shown that %PRODUCTNAME Basic macros will be lost. Ha ez be van jelölve, akkor HTML exportálásakor egy figyelmeztetés jelenik meg, hogy a %PRODUCTNAME Basic-makrók elvesznek.
opthtmlpage|starbasic LibreOffice _Basic LibreOffice _Basic
extended_tip|starbasic Mark this check box to include the %PRODUCTNAME Basic instructions when exporting to HTML format. Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha HTML exportálásakor figyelembe szeretné venni a %PRODUCTNAME Basic-utasításokat.
opthtmlpage|label3 Export Exportálás
extended_tip|OptHtmlPage Defines settings for HTML pages. A HTML-oldalak beállításait határozza meg.
optionsdialog|OptionsDialog Options Beállítások
optionsdialog|revert Unsaved modifications to this tab are reverted. A lap mentetlen módosításai visszaállításra kerülnek.
optionsdialog|extended_tip|revert Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. Visszaállítja az aktuális lapon végzett változtatásokat a párbeszédablak megnyitásakor érvényes állapotára.
optionsdialog|apply Save all modifications without closing dialog. Cannot be reverted with Reset. Minden módosítás mentése az ablak bezárása nélkül. Nem vonható vissza a Visszaállítás gombbal.
optionsdialog|ok Save all changes and close dialog. Minden módosítás mentése és az ablak bezárása.
optionsdialog|extended_tip|ok Saves all changes and closes dialog. Minden változtatást elment, és bezárja az ablakot.
optionsdialog|cancel Discard all unsaved changes and close dialog. Minden mentetlen módosítás elvetése és az ablak bezárása.
optionsdialog|extended_tip|cancel Closes dialog and discards all unsaved changes. Bezárja a párbeszédablakot, és eldobja a mentetlen változásokat.
optjsearchpage|matchcase _uppercase/lowercase _nagybetű/kisbetű
extended_tip|matchcase Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.
optjsearchpage|matchfullhalfwidth _full-width/half-width forms _teljes vagy félszélességű alakok
extended_tip|matchfullhalfwidth Specifies the options to be treated as equal in a search. Megadja a keresés során egyezőként kezelendő elemeket.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
opthtmlpage|starbasic
Source string description
puyKW
Source string location
cui/uiconfig/ui/opthtmlpage.ui:544
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
hu/cui/messages.po, string 2454