Translation

transparencytabpage|liststoreTYPE
English hyMck
Context English Danish
transparencytabpage|RBT_TRANS_OFF _No transparency Gennemsigtighed
transparencytabpage|extended_tip|RBT_TRANS_OFF Turns off color transparency. Slår farvegennemsigtighed fra.
transparencytabpage|RBT_TRANS_LINEAR _Transparency: Gennemsigtighed:
transparencytabpage|extended_tip|RBT_TRANS_LINEAR Turns on color transparency. Select this option, and then enter a number in the box, where 0% is fully opaque and 100% is fully transparent. Slår gennemsigtighed til. Vælg denne indstilling, og indtast derefter et tal i boksen, hvor 0 % er helt ugennemsigtig og 100 % er helt gennemsigtig.
transparencytabpage|RBT_TRANS_GRADIENT _Gradient Farvegraduering
transparencytabpage|extended_tip|RBT_TRANS_GRADIENT Applies a transparency gradient to the current fill color. Select this option, and then set the gradient properties. Anvender en gennemsigtighedsfarveovergang på den nuværende fyldfarve. Vælg denne indstilling, og indstil derefter farveovergangsegenskaberne.
transparencytabpage|extended_tip|MTR_TRANSPARENT Adjusts the transparency of the current fill color. Enter a number between 0% (opaque) and 100% (transparent). Justerer gennemsigtigheden af den nuværende fyldfarve. Indtast et tal mellem 0 % (helt ugennemsigtig) og 100 % (helt gennemsigtig).
transparencytabpage|extended_tip|MTR_TRGR_END_VALUE Enter a transparency value for the endpoint of the gradient, where 0% is fully opaque and 100% is fully transparent. Indtast en gennemsigtighedsværdi for slutpunktet af farveovergangen, hvor 0 % er helt ugennemsigtig og 100 % er helt gennemsigtig.
transparencytabpage|extended_tip|MTR_TRGR_START_VALUE Enter a transparency value for the beginning point of the gradient, where 0% is fully opaque and 100% is fully transparent. Indtast en gennemsigtighedsværdi for begyndelsespunktet af farveovergangen, hvor 0 % er helt ugennemsigtig og 100 % er helt gennemsigtig.
transparencytabpage|extended_tip|MTR_TRGR_BORDER Enter the amount by which you want to adjust the transparent area of the gradient. The default value is 0%. Angiv hvor meget du vil justere det gennemsigtige område af farveovergangen. Standardværdien er 0 %.
transparencytabpage|extended_tip|MTR_TRGR_ANGLE Enter a rotation angle for the gradient. Indtast en rotationsvinkel for farveovergangen.
transparencytabpage|extended_tip|MTR_TRGR_CENTER_Y Enter the vertical offset for the gradient. Indtast den lodrette forskydning af farveovergangen.
transparencytabpage|extended_tip|MTR_TRGR_CENTER_X Enter the horizontal offset for the gradient. Indtast den vandrette forskydning af farveovergangen.
transparencytabpage|liststoreTYPE Linear Lineær
transparencytabpage|liststoreTYPE Axial Aksial
transparencytabpage|liststoreTYPE Radial Radial
transparencytabpage|liststoreTYPE Ellipsoid Ellipsoide
transparencytabpage|liststoreTYPE Quadratic Kvadratisk
transparencytabpage|liststoreTYPE Square Kvadrat
transparencytabpage|extended_tip|LB_TRGR_GRADIENT_TYPES Select the type of transparency gradient that you want to apply. Vælg den type af gennemsigtighedsfarveovergang du vil anvende.
transparencytabpage|FT_TRGR_TYPE Ty_pe: Ty_pe:
transparencytabpage|FT_TRGR_CENTER_X Center _X: Centrer _X:
transparencytabpage|FT_TRGR_CENTER_Y Center _Y: Centrer _Y:
transparencytabpage|FT_TRGR_ANGLE _Angle: _Vinkel:
transparencytabpage|FT_TRGR_BORDER _Border: _Kant:
transparencytabpage|FT_TRGR_START_VALUE _Start value: _Startværdi:
transparencytabpage|FT_TRGR_END_VALUE _End value: S_lutværdi:
transparencytabpage|CTL_BITMAP_PREVIEW-atkobject Example Eksempel
transparencytabpage|CTL_TRANS_PREVIEW-atkobject Example Eksempel
transparencytabpage|FL_PROP Area Transparency Mode Områdegennemsigtighedstilstand
transparencytabpage|extended_tip|TransparencyTabPage Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object. Sætter indstillingerne for gennemsigtighed for den udfyldning, du anvender til det valgte objekt.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice UI – 7.2/svx/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/svx/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/svx/messages
Translated LibreOffice UI – 7.2/cui/messages

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Danish
No related strings found in the glossary.

String information

Screenshot context

Add screenshot
Context
transparencytabpage|liststoreTYPE
Source string description
hyMck
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
da/cui/messages.po, string 3539